Tekonivelen uusintaleikkaus

Vaikka tekonivelkirurgian tulokset ovat jatkuvasti parantuneet, osa tekonivelistä joudutaan uusimaan ennenaikaisesti. Tyypillisimmät uusintaleikkauksen syyt ovat tekonivelosien irtoaminen tai kuluminen sekä infektiot. Lonkkatekonivelten osalta syynä voi olla myös tekonivelen sijoiltaanmeno.

Uusintaleikkaus on ensileikkausta huomattavasti vaativampi sekä teknisesti että ajallisesti. Leikkausajassa se vie jopa kaksin- tai kolminkertaisen ajan. Usein myös leikkauksen jälkeinen kuntoutuminen on ensileikkausta hitaampaa ja leikkauksesta johtuen potilaalla saattaa olla leikkauksen jälkeen erilaisia liike- ja kuormitusrajoituksia.

Ortopedi valitsee käytettävän tekonivelmallin yksilöllisesti. Valintaan vaikuttavat potilaan yleistila, luun laatu ja anatomiset tekijät sekä odotettavissa oleva käytön kuormittavuus. Tekonivelsairaala Coxassa käytetään tutkimuksin laadukkaiksi osoitettuja tekonivelmalleja.