Coxa lukuina 2019

Terveydenhuollon tulosten mittaaminen on olennaista niin laadunvalvonnan, potilaiden tiedonsaannin kuin rajallisten resurssien priorisoinnin vuoksi. Coxassa mittaamme säännöllisesti leikkaustemme onnistumista ja vaikuttavuutta asiakkaidemme elämään usella eri mittarilla. Päivitämme alla olevat tiedot vuosittain.

5261

leikkausta vuodessa

108

Hoitoonpääsyaika vrk

Potilastyytyväisyys on toimintamme merkittävimpiä kulmakiviä. Sen vuoksi mittaamme sitä jatkuvasti Net Promoter Scoren (NPS) avulla. NPS-luku on arvo välillä -100 - +100. Paras mahdollinen NPS-lukema on 100.

Asiakastyytyväisyys

Coxan suositteluindeksi (Net Promoter Score).

Oxford Score
Potilaan omaan arviointiin perustuvalla Oxford score -mittarilla saadaan tietoa tekonivelleikkauksen vaikuttavuudesta potilaan elämään. Tutkimus toteutetaan kahdentoista kysymyksen oirekyselyllä, josta saadaan tulokseksi yksi luku. Paras mahdollinen pistemäärä on 48.

Oxford hip ja knee scoret mittaavat leikkausten vaikuttavuutta potilaan toimintakykyyn potilaan omaan arvioon perustuen.

Ennen leikkausta1 vuosi leikkauksen jälkeen

0
48

Oxford Knee Score

Ennen polvileikkausta vastaajien mediaanitulos oli 22, leikkauksen jälkeen 43
0
48

Oxford Hip Score

Ennen lonkkaleikkausta vastaajien mediaanitulos oli 20, leikkauksen jälkeen 47.

Komplikaatiomittareita

Uusintaleikkausten määrää seuraamalla saadaan tietoa leikkausten onnistumisesta. Mikäli uusintaleikkausta ei jouduta tekemään kahden vuoden kuluessa leikkauksesta, leikkausta voidaan pitää onnistuneena. Pieni uusintaleikkausprosentti kertoo suuresta onnistumisprosentista.

Uusintaleikkaus

mistä tahansa syystä kahden vuoden sisällä leikkauksesta (ensileikkauspotilaat)
Leikkausten onnistumista mitataan myös seuraamalla vuodeosastohoitoon palaavien potilaiden määrää. Paluu vuodeosastohoitoon kertoo komplikaatioista tai niiden vähäisyydestä. Mitä pienempi prosenttiosuus on, sen vähemmän potilailla on ollut vuodeosastohoitoa vaativia komplikaatioita tai ongelmia.

Paluu vuodeosastohoitoon

30 päivän sisällä leikkauksesta (ensileikkauspotilaat)

Infektioprosentti yhden vuoden sisällä leikkauksesta
Infektio on yksi hankalimpia tekonivelleikkauksen komplikaatioita. Siitä syystä sen esiintyvyys on jatkuvassa seurannassa erikseen tärkeimpien leikkaustyyppien osalta.

Lonkan ensileikkauksista

Lonkan uusintaleikkauksista

Polven ensileikkauksista

Polven uusintaleikkauksista