Laatutulokset

Tekonivelleikkaus on vaativa toimenpide, joka onnistuessaan palauttaa potilaan liikkumiskyvyn. Leikkausmenetelmät ovat kehittyneet vuosien saatossa. Vaikka tekonivelet ovat kuluvia mekaanisia osia, kestävät ne nykytiedon mukaan vähintään 15 vuotta.

Tieteellinen tutkimus on osoittanut, että tekonivelleikkaus onnistuu keskimäärin paremmin, kun sairaalan ja yksittäisen ortopedin leikkausmäärä kasvaa. Ohessa on suomalaisista sairaaloista tehty ns. Perfect-hankkeen tulokset, missä tämä sama asia voidaan todeta. Sairaalan vuosivolyymin kasvaessa uusintaleikkausmäärä pienenee. Coxassa tehdään yli 4000 leikkausta vuosittain.

Tekonivelsairaala Coxassa tehdään kattavaatieteellistä tutkimusta ja jatkuvaa hoitoprosessien kehittämistä siten, että hoitotulokset ovat kansainvälisestikin arvioituna hyvät. Jokaisessa sairaalassa löytyy kuitenkin kehittämiskohteita ja tuloksia voidaan aina parantaa. Tämän työn eturintamassa Coxa haluaa olla ja tästä syystä Coxa on päättänyt julkistaa oman sairaalansa laatutulokset ensimmäisten sairaaloiden joukossa Suomessa. On hyvin tärkeää, että potilas keskustelee häntä hoitavan lääkärin kanssa juuri häneen liittyvistä leikkausten riskitekijöistä.

Nopea ja oikea-aikainen hoitoonpääsy

Tekonivelsairaala Coxaan pääsee hoitoon selvästi alle hoitotakuurajojen. Poliklinikka käynnin saa keskimäärin 1-2 kuukaudessa. Leikkaukseen pääsee keskimäärin 2-3 kuukauden sisällä. Kiireellisissä tapauksissa leikkaukseen pääsee tarvittaessa nopeamminkin.

Tekonivelsairaala Coxan kaikilla ortopedeillä on laaja kokemus tekonivelleikkauksista. Tyypillisesti Coxan ortopedi leikkaa 200-300 potilasta / vuosi. Usealla Coxan ortopedillä on yli 3000 potilaan hoitokokemus ja suurimmalla osallakin yli 1000 leikkauksen kokemus. Nuorimmat ortopedit leikkaavat yhdessä kokeneemman ortopedin kassa. Coxassa panostetaan vahvasti nuorimpien ortopedien koulutukseen.

Uusintaleikkaukset

Uusintaleikkaukseen voidaan joutua erilaisista syistä. Tyypillisimpiä syitä ovat lonkan sijoiltaan meno, infektiot, erilaiset tekniset suoritusvirheet ja tapaturmat. Oheisessa taulukossa on Coxan uusintaleikkausprosentti ensimmäisen kahden vuoden aikana ensitekonivelleikkauksesta.

Sairaalabakteerit tarkoittavat tavanomaisia taudinaiheuttajabakteereita, jotka aiheuttavat infektion. Niiden leviämisen estämiseksi kaikki sairaalat tekevät ennaltaehkäisevää työtä yhdessä potilaiden ja heidän omaisten kanssa. Sairaalassa tämän työn keskeisiä tekijöitä ovat hyvät hygieniakäytännöt.