Laatupolitiikka

Tekonivelsairaala Coxan tärkeimpänä tavoitteena on tarjota potilaille parasta mahdollista hoitoa ja palauttaa heidät yhä nopeammin takaisin toimintakykyiseen arkeen. Yksilöllisen, tutkitun ja erittäin korkealaatuisen hoidon ansiosta voimme tarjota heille uuden mahdollisuuden liikkumisen iloon.

Laatupolitiikkamme perustana toimii koko henkilöstömme yhteinen tahtotila:

  • Potilas hoidetaan oikea-aikaisesti, kokonaisvaltaisesti ja laadukkaasti niin, että hän on tyytyväinen ja kokenut positiivisesti saamansa hoidon.
  • Hoito perustuu yhdessä asiakkaan kanssa tehtyyn tarpeitten kartoittamiseen ja tehokkaisiin hoitoprosesseihin, joita toteutetaan ja kehitetään yhteistyössä hoitoketjun osana olevien ja potilaan jatkohoidosta vastaavien toimintayksiköiden kanssa.
  • Coxassa tehdään jatkuvaa ja määrätietoista kehittämistyötä toimintatapojen ja hoitokäytäntöjen parantamiseksi.
  • Uudistuminen varmistetaan tutkimus- ja kehittämistyön, kansainvälisen yhteistyöverkoston sekä henkilöstön kouluttautumisen avulla.
  • Henkilöstölle luodaan vahvat toimintaedellytykset työyhteisöä, toimintatapoja, johtamista sekä henkilökohtaisen kasvun ja vaikuttamisen mahdollisuuksia kehittämällä.
  • Korkealaatuisia palveluja tuotetaan kilpailukykyiseen hintaan ja toiminta on liiketaloudellisesti kannattavaa.
  • Hoidon laadun ja toiminnan sujuvuuden seuraamiseksi on luotu kattava seurantamittaristo ja toiminnalle on asetettu selkeät henkilöstölle viestityt laatutavoitteet.
  • Toiminnan tulosten seuranta ja tarvittaessa kehittämistoimiin ryhtyminen on osa Coxan sertifioitua johtamisjärjestelmää.
  • Laatujärjestelmäämme kehitetään jatkuvasti vastaamaan yhä paremmin muuttuvan toimintaympäristön vaateita.
  • Kaikki coxalaiset ovat sitoutuneet toimimaan yhteisesti sovittujen arvojen ja toimintatapojen mukaan, jotta asiakas saa korkealaatuista hoitoa.

Coxan laatujärjestelmä on ISO 9001 -sertifioitu

Kokemus ja tutkimus laadun takeena

Tekonivelleikkaus on vaativa toimenpide, joka onnistuessaan palauttaa potilaan liikkumiskyvyn. Leikkausmenetelmät ovat kehittyneet vuosien saatossa. Vaikka tekonivelet ovat kuluvia mekaanisia osia, kestävät ne nykytiedon mukaan vähintään 15 vuotta.

Tieteellinen tutkimus on osoittanut, että tekonivelleikkaus onnistuu keskimäärin paremmin, kun sairaalan ja yksittäisen ortopedin leikkausmäärä kasvaa. Ohessa on suomalaisista sairaaloista tehty ns. Perfect-hankkeen tulokset, missä tämä sama asia voidaan todeta. Sairaalan vuosivolyymin kasvaessa uusintaleikkausmäärä pienenee. Coxassa tehdään yli 4500 leikkausta vuosittain.

Tekonivelsairaala Coxassa tehdään kattavaa tieteellistä tutkimusta ja jatkuvaa hoitoprosessien kehittämistä siten, että hoitotulokset ovat kansainvälisestikin arvioituna hyvät. Jokaisessa sairaalassa löytyy kuitenkin kehittämiskohteita ja tuloksia voidaan aina parantaa. On hyvin tärkeää, että potilas keskustelee häntä hoitavan lääkärin kanssa juuri häneen liittyvistä leikkausten riskitekijöistä.

Nopea ja oikea-aikainen hoitoonpääsy

Tekonivelsairaala Coxaan pääsee hoitoon hoitotakuurajojen sisällä. Poliklinikkakäynnin saa alle kolmessa kuukaudessa. Leikkaukseen pääsee keskimäärin 2-3 kuukauden sisällä leikkauspäätöksestä. Kiireellisissä tapauksissa leikkaukseen pääsee tarvittaessa nopeamminkin.  Hoitoonpääsyajat voivat olla lyhyempiä tai pidempiä potilaan yksilöllisistä tarpeista ja kysyntätilanteesta riippuen. Pyrimme aina sopimaan yhdessä potilaidemme kanssa yksilöllisesti heidän terveyden- ja elämäntilanteeseen sopivat leikkausajankohdat.

Tekonivelsairaala Coxan kaikilla ortopedeillä on laaja kokemus tekonivelleikkauksista. Tyypillisesti Coxan ortopedi leikkaa 200-300 potilasta / vuosi. Usealla Coxan ortopedillä on yli 3000 potilaan hoitokokemus ja suurimmalla osallakin yli 1000 leikkauksen kokemus. Nuorimmat ortopedit leikkaavat yhdessä kokeneemman ortopedin kassa. Coxassa panostetaan vahvasti nuorimpien ortopedien koulutukseen.

Uusintaleikkaukset

Uusintaleikkaukseen voidaan joutua erilaisista syistä. Tyypillisimpiä syitä ovat lonkan sijoiltaan meno, infektiot, erilaiset tekniset suoritusvirheet ja tapaturmat. Coxan uusintaleikkausprosentti ensimmäisen kahden vuoden aikana ensitekonivelleikkauksesta löytyy täältä.

Sairaalabakteerit tarkoittavat tavanomaisia taudinaiheuttajabakteereita, jotka aiheuttavat infektion. Niiden leviämisen estämiseksi kaikki sairaalat tekevät ennaltaehkäisevää työtä yhdessä potilaiden ja heidän omaisten kanssa. Sairaalassa tämän työn keskeisiä tekijöitä ovat hyvät hygieniakäytännöt.