Tekonivelsairaala Coxa laskee hintojaan ja laajentaa – yhteiskunnalle säästöä kaksi miljoonaa vuodessa

30.01.2017 — Ajankohtaista

Tekonivelsairaala Coxa laskee hintojaan kunta-asiakkaille tänä vuonna. Yhteiskunnan kannalta hinnanalennusten vaikutus on vuositasolla noin kaksi miljoonaa euroa. Hinnanalennusten merkittävin kustannushyöty kunnille syntyy määrältään suurimmissa lonkan ja polven primäärileikkauksissa, joiden hinnat laskevat noin 5 %. Jatkuvasti kasvavaan kysyntään vastataan laajentamalla toimintaa.

Coxassa tehtyjen leikkausten määrä on ollut jatkuvassa kasvussa: kun vuonna 2015 Coxassa leikattiin ennätykselliset 3091 potilasta, vuonna 2016 luku oli jo yli 3700. Leikkausmäärien kasvaessa Coxa on onnistunut tehostamaan toimintaansa jo useamman vuoden ajan, mikä mahdollisti hintojen laskemisen.

– Saimme kasvatettua toimintaamme ja tulostamme selkeästi vuonna 2016. Julkisomisteisena yhtiönä tavoitteenamme on tarjota parhaan mahdollisen laadun omaavaa hoitoa mahdollisimman kustannustehokkaaseen hintaan, kertoo Tekonivelsairaala Coxan toimitusjohtaja Tarmo Martikainen.

Laatu säilyy kysynnän kasvusta huolimatta

Tuloksen parantumiseen vaikuttaa erityisesti ns. valinnanvapauspotilaiden määrän kasvu. Valinnanvapauden ansiosta potilas voi valita erikoissairaanhoidon hoitopaikkansa yhdessä lähettävän lääkärinsä kanssa. Coxaan tuli viime vuonna potilaita jokaisesta Suomen sairaanhoitopiiristä. Valinnanvapauspotilaita hoidettiin yhteensä lähes 60 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

– Kasvusta huolimatta olemme pystyneet parantamaan hoidon laatua jatkuvasti. Potilaspalautteidemme mukaan 98 % asiakkaistamme voisi suositella meitä parhaalle ystävälleen. Vaikka kasvanut kysyntä on asettanut painetta leikkaustoimintaamme, olemme hoitoajoissa edelleen kilpailukykyisiä. Tärkeintä on kuitenkin leikkausaikataulun yksilöllinen määrittäminen kunkin asiakkaan elämäntilanteen ja hoidon tarpeen mukaan, Martikainen painottaa.

Sote-uudistukseen valmistaudutaan laajentamalla

Coxa tulee lähivuosina kasvattamaan kapasiteettiaan 25 %, jotta lisääntyvään kysyntään pystytään vastaamaan myös tulevaisuudessa. Suunnitteilla on mm. toiminnan laajentaminen palauttamalla tekonivelsairaalan tiloja alivuokralaisilta takaisin omaan käyttöön.

– Haluamme olla paras mahdollinen kumppani niin nykyisille kunnille, tuleville maakunnille kuin yksityisillekin toimijoille ympäri Suomen. Uskomme, että vaativat tekonivelleikkaukset keskittyvät jatkossa yhä harvempiin sairaaloihin, minkä vuoksi aiomme olla valmiina palvelemaan asiakkaitamme kaikin tavoin, Martikainen toteaa.
Lisätietoja:
Tarmo Martikainen
Toimitusjohtaja, Tekonivelsairaala Coxa Oy
050 558 4579

Tekonivelsairaala Coxa Oy on Suomen ainoa tekonivelleikkauksiin erikoistunut sairaala. Vuonna 2015 Coxassa leikattiin 3091 potilasta ja Coxassa toimi yhteensä 192 alan huippuosaajaa. Tekonivelsairaala Coxan tärkeimpänä tavoitteena on tarjota potilaille parasta mahdollista hoitoa ja palauttaa heidät yhä nopeammin takaisin toimintakykyiseen arkeen. Coxan potilasturvallisuus on kansainvälisesti tarkasteltuna alansa huippuluokkaa. Tekonivelten uusintaleikkauksissa, johon vaaditaan kirurgeilta erityisosaamista ja riittävää kokemusta, Coxa on valtakunnallisesti johtava sairaala. Coxan erikoisosaamisaluetta on myös tuumori- ja infektiopotilaiden hoito.