Välkommen till distanspolikliniken!

17.01.2017 — Aktuellt

Ortopederna på Coxa tar också emot på våra distanspolikliniker i Helsingfors, Lahtis, Mänttä, Björneborg och Nokia.

På mottagningen ger våra erfarna ortopeder en individuell bedömning av ditt behov av ledprotesoperation.

Om en ledprotesoperation är nödvändig, kan du på mottagninge få en remiss till operation baserat på patientens rätt att välja fritt.

Coxas distanspolikliniker
– Helsingfors 22.2, 6.3, 9.3, 20.3, 27.3, 30.3
– Lahtis 21.3
– Mänttä 21.2
– Björneborg 8.3
– Nokia 24.1, 7.2

Bokning och mer information
03 3117 8023 (uppringningstjänst)