Operationsbeslut och vårdplan

Före den egentliga operationen definierar man behovet av operation, ger anvisningar och stöd för förberedelserna samt säkerställer slutligen att operationen kan genomföras enligt planen.

Bedömning av operationsbehovet tillsammans med läkaren vid det första besöket

Kallelsen till det första besöket på Coxa skickas per post. Vid det första besöket fattas operationsbeslut och en individuell vårdplan fastställs. Du får samtidigt anvisningar för hur du ska förbereda dig inför operationen.

Vid det första besöket får du också träffa en sjukskötare som ger muntlig och skriftlig information om förberedelserna inför operationen. Vi rekommenderar att du till poliklinikbesöket kommer i sällskap av en anhörig, som kan hjälpa dig under återhämtningsskedet efter operationen.

Det här diskuterar ortopeden med dig

Ett bra slutresultat bygger på samarbete

  • Operationsteamet på Coxa har åtagit sig att göra sitt bästa för att du ska få en välfungerande ledprotes.
  • För att uppnå ett bra slutresultat förväntas du trots smärtan börja röra på dig tidigt och träna flitigt enligt de anvisningar du får.

Val av ledprotes

  • Ledmodellen väljs enligt dina behov. Valet påverkas bland annat av din benbyggnad, benets kvalitet och hur aktivt du motionerar.
  • På Coxa använder vi noggrant utvalda ledprotesmodeller som har konstaterats vara pålitliga.
    ZimmerBiomet och DePuySynthes levererar ledproteser till Coxa.

Ledprotesoperationen är förknippad med risker
En ledprotesoperation på Coxa är ett mycket säkert ingrepp som sällan är förknippad med komplikationer. Alla operationer är emellertid förknippade med risker. Risken för allvarliga komplikationer eller komplikationer som leder till reoperation är under 2 %. Till dessa hör sår- och ledprotesinfektioner, ventromboser efter operationen, benbrott samt luxation (urledvridning) av leden.
Med en bra vårdplanering, operationsteknik och förebyggande medicinering kan dessa i stor utsträckning förebyggas.

  • Risker med kirurgiska ingrepp och förvärrade grundsjukdomar
  • Ledprotesinfektion. Incidensen inom ett år från ingreppet är 0,5 % för patienter som opererats på Coxa (den allmänna godtagbara nivån är under 2 %).

Mekaniskt problem i ledprotesen. Sannolikheten för att du inte ska få några mekaniska problem med leden är över 95 % under de tio första åren.