När ska man söka vård?

När överväger man en ledprotes?

Den vanligaste orsaken till en ledprotesoperation är en långt framskriden artros, där icke-operativa behandlingsmetoder inte längre har tillräcklig effekt. När smärtan stör normala rörelser och vardagslivet eller leden värker i vila och läkemedel inte längre hjälper ska man överväga en ledprotesoperation. Med hjälp av ledprotesoperationen kan man förbättra funktionsförmågan. För vissa patienter betyder detta en bättre förmåga att klara vardagssysslorna, för andra en möjlighet att fortsätta med aktiv motion.

Hur fattas operationsbeslut?

Ett beslut om ledprotesoperation fattas alltid utifrån ett gemensamt övervägande av ortoped och patient vid ett bedömningsbesök på Coxa. Om man kommer fram till att en operation behövs, ger Coxa dig anvisningar för hur du ska förbereda dig inför operationen.

Lämplig ledprotesmodell väljs individuellt

Material i ledproteserna är kobolt-krom, stål, keramik, titan och hårdplast. Protesen kan fästas vid benet med så kallat bencement eller så kan den vara ocementerad. I det senare fallet växer benet ihop med den sträva protesytan. I en protesoperation kan det också behövas bentransplantat, skivor och skruvar.

Det finns många olika protesmodeller och forskningen och utvecklingen kring dem pågår hela tiden. På Ledprotessjukhuset Coxa använder vi ledproteser från ZimmerBiomet och DePuySynthes som visat sig vara av hög kvalitet. Vi följer aktivt med utvecklingen kring ledproteser på Coxa, och vi har tillgång till den nyaste informationen och tekniken.

Ortopeden planerar operationen individuellt. Valet av ledprotesmodell baseras på din funktionsförmåga och ålder samt benstruktur.