Ledproteskirurgi

Val av ledprotes för patienten

Ledprotessjukhuset Coxa bedriver en omfattande och internationellt högklassig verksamhet för att följa forskningen om olika ledprotesmodeller. Tack vare detta har vi ingående och tidsenliga kunskaper om ledproteserna på marknaden. I ledprotesoperationerna använder vi endast modeller som i våra undersökningar har visat sig vara de bästa alternativen för våra patienter.

Varje ledprotesoperation planeras noga. Ortopeden förbereder operationen med datorassistans på basis av röntgenbilder tagna med mätverktyg. Under planeringen väljer man för varje operation exakt rätt ledprotesmodell som passar patientens individuella behov.

Ledproteserna, det vill säga implantaten, är tillverkade av olika plaster och metaller samt keramiska material. Du hittar information om de ledprotesmodeller som vi använder på sidorna om olika ledoperationer.

CoxaPro är en öppen kunskapsbank om undersökningar av ledoperationer. CoxaPros Clinical Library innehåller även viktiga forskningspublikationer från branschen om olika ledprotesmodeller.

En ledprotes livslängd varierar för olika operationer och implantat. Sannolikheten för att patienten inte får mekaniska problem med leden under de första tio åren är över 95 procent. De flesta ledproteserna håller betydligt länge.

En ledprotes kan bytas ut vid reoperation av ledprotesen.