Bli patient på Coxa var du än befinner dig i Finland

Du kan få vård på Ledprotessjukhuset Coxa var du än befinner dig i Finland med remiss från legitimerad läkare, betalningsförbindelse/servicesedel beviljad av din hemkommun eller via vår kvällsmottagning.

Valfrihet

Den ändring av hälso- och sjukvårdslagen som trädde i kraft i början av 2014 ger dig möjligheten att fritt välja din vårdplats bland den specialiserade sjukvårdens offentliga enheter. Eftersom Coxa är ett offentligt ägt aktiebolag och ingår i PSHP-koncernen, kan du söka vård hos oss med remiss från en legitimerad läkare, om fritt val av vårdplats nämns på remissen. Remissen riktas till PSHP/Coxa. Rätten att fritt välja vårdenhet inom specialsjukvården gäller tjänst eller vård som ges av specialistläkare på sjukhus.
www.valinnanvapaus.fi/se/huvudsida

Kostnader för operationen

Enligt det fria valet av vårdplats får din vård kosta lika mycket som på närsjukhuset i din hemkommun. Ett poliklinikbesök på Coxa kostar 41,20 € och ett vårddygn 47,90 €. Toppexperterna på Coxa tar hand om din vård.

Du åsamkas inga extra kostnader för själva operationen. FPA ersätter resekostnaderna från din hemkommun till det närmaste universitetssjukhuset. Valfriheten omfattar också uppföljning efter ledprotesoperationen och eventuella reoperationer.

Mer information om rätten att välja vårdplats och söka vård hos oss får du på numret 03 3117 8023.

Bli kund hos Coxa med remiss eller betalningsförbindelse från din hemkommun

Om du bor inom Birkalands sjukvårdsdistrikts specialupptagningsområde, kan du bli kund på Coxa med remiss från en läkare vid hälsocentral eller sjukhus.

Om din hemort ligger utanför Birkalands sjukvårdsdistrikts specialupptagningsområde, behöver du en betalningsförbindelse eller till exempel en servicesedel beviljad av ditt eget sjukvårdsdistrikt eller din hemkommun för att kunna få vård på Coxa. Om du får en servicesedel får du själv välja din vårdplats bland sådana serviceproducenter som din hemkommun har godkänt i sitt eget register över serviceproducenter.

Kvällsmottagningen på Coxa Tammerfors, Coxa Helsingfors och distanspoliklinikerna ger en individuell bedömning av operationsbehovet

  • Kvällsmottagningen på Coxa Tammerfors har öppet på tisdags- och torsdagskvällar.
  • Coxa Helsingfors har ett polikliniskt verksamhetsställe i Kampen i Läkarcentralen Aavas lokaler (Annegatan 32A).
  • Ortopederna på Coxa tar också emot på våra distanspolikliniker i Åbo, Lahtis, Björneborg och Ylöjärvi. Ring och boka tid!

På mottagningen gör våra erfarna ortopeder en individuell bedömning av ditt behov av ledprotesoperation. Om en ledprotesoperation är nödvändig, kan du på mottagningen få en remiss till operation baserat på patientens rätt att välja fritt.

Bokning och mer information, tfn 03 3117 8023.