Förvaltning

Kristiina
Michelsson

VD
+35850 409 8480

Sami
Ahlström

Ekonomidirektör
+358 50 566 0072

Teemu
Moilanen

Cheföverläkare
+358 3 3117 8026

Jyrki
Nieminen

Överläkare
+358 3 3117 8057

Minna-Riikka
Rantala

Direktör för vårdarbetet
+358 3 3117 8163

Kristiina
Heikelä

Dataadministrationschef
+358 50 597 4320

Johanna
Kuusela

HR-chef
+358 50 566 0939

Marjo
Uusitalo

Utvecklingschef
+358 503691 836

Jukka
Huhtala

Överläkare

Jarkko
Kalliovalkama

As. överläkare

Saara
Ketola

As. överläkare

E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@coxa.fi