Anestesiläkare

Jukka
Huhtala

Överläkare

Arvo
Lehtovirta

Biträdande överläkare

Antti
Aho

Specialistläkare

Askanaz
Jailojan

Specialistläkare

Jarkko
Kalliovalkama

Specialistläkare

Sami
Koskela

Specialistläkare

E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@coxa.fi