Personal

Bekanta dig med våra experter

Coxa sysselsätter över 200 fastanställda. Personalens medelålder är cirka 43 år, vilket är exceptionellt lågt inom hälso- och sjukvården. Coxas framgång bygger delvis på en respekt för och kontinuerlig utbildning av personalen.

Dessutom ger det gedigna forsknings- och utvecklingsarbetet goda förutsättningar för en ingående och mångsidig kompetens. På detta sätt säkerställer vi att personalen alltid har tillgång till den senaste informationen.