Vanliga frågor

 • Innan du kommer till Coxa
 • Hur ska ja behandla smärtan före operationen?

  Smärtstillande medicin och kylbehandling hjälper dig att klara smärtan. För att underlätta de dagliga aktiviteterna och att röra sig lönar det sig att skaffa de hjälpmedel man behöver, till exempel kryckor, stolförhöjningar, griptång. Du kan låna hjälpmedel hos kommunens hälsovårdscentral.

 • Vilken motion är bra?

  Alla slag av vardagssysslor aktiverar blodcirkulationen och upprätthåller muskelkonditionen. Nyttomotion, som till exempel trädgårdsskötsel, gräsklippning, snöskottning samt bär- och svampplockning, är utmärkta motionsformer. Lämpliga sätt för artrospatienter att motionera är till exempel promenader, simning och cykling.

 • Hurdan ledprotes ska jag få?

  Ledprotesen väljs alltid individuellt. Diskutera det alternativ som passar dig bäst när ni planerar operationen med läkaren.

 • Efter operationen
 • Hur vårdar jag operationssåret hemma?

  Operationssåret kräver ingen separat vård. Det lönar sig att undvika onödig beröring av såret. Du kan tvätta dig på normalt sätt. Skydda såret i fem dagar efter operationen. Om såret fortfarande blöder efter fem dygn ska du skydda det tills det hålls torrt. Byt sårförbandet med rena händer. Du kan bada bastu dagen efter att sårklamrarna har tagits bort. Efter duschen ska du torka såret med en ren handduk genom att trycka lätt.

  Kontakta COXAS VÅRDAVDELNING, tfn (03) 3117 8040, om det i sårområdet uppkommer tilltagande smärta, svullnad, rodnad eller hetta/det kommer varigt sekret från såret/blödningen från såret tilltar/temperaturen är över 38 °C i över ett dygn.

 • Ska jag oroa mig för ett lågt hemoglobinvärde?

  Efter en ledprotesoperation är det normalt att hemoglobinvärdet sjunker och värdet stiger småningom med hjälp av en mångsidig kost. Om du har lågt hemoglobinvärde kan det ge upphov till svindel och trötthet. Om du vill kan du ta ett järnpreparat som passar dig.

 • Jag fick blåmärken på låret hemma, vad ska jag göra?

  Medicinering för förebyggande av ventrombos kan ge stora blåmärken, som kan uppträda till exempel bakom knäet, på låret och på foten. Blåmärkena kan vara smärtsamma men de försvinner av sig själva med tiden.

 • Är ledprotesoperation ett hinder för sexlivet?

  Operationen är inget hinder för ditt sexualliv. Undvik skavning av sårområdet medan såret läker. Observera eventuella begränsningar i rörelserna efter en höftoperation.

 • När kan jag återgå till jobbet?

  Återgången till jobbet diskuteras med den opererande läkaren före operationen. Sjukintyg får du på avdelningen vid hemfärd. En ledprotesoperation är inget hinder för dig att återgå till arbetet. I regel varar sjukledigheten 2–3 månader beroende på arbetets karaktär. Efter tre månader bestämmer företagshälsovården eller din egen behandlande läkare på hälsocentralen om en förlängning av sjukledigheten.

 • Kan jag använda mobila enheter när jag är på Coxa?

  Du kan använda mobila enheter tämligen fritt på polikliniken och vårdavdelningen. Säkerhetsavståndet till vårdutrustningen är en armslängd, också när den mobila enheten laddas. På Coxa har du och dina anhöriga tillgång till det trådlösa gästnätverket Tays_Wifi. När du laddar en webbsida öppnas sidan med användarvillkor. Godkänn den för att sedan kunna använda nätet fritt.

 • Varför känns det som om mina ben är olika långa?

  I planeringen före höftoperationen strävar man efter att balansera längdskillnaden mellan benen. För att maximera stabiliteten i leden kan längden på det opererade benet förändras en aning. I samband med efterkontrollen bedöms den slutliga längdskillnaden. I regel behöver man inte ingripa om längdskillnaden är under 1 cm. Vid knäprotesoperation kan man inte nämnvärt påverka benets längd.

 • Varför saknar operationsområdet känsel.

  Känseln återkommer i operationsområdet småningom, men det kan även varaktigt finnas små områden som saknar känsel i området kring ärret.

 • Hur kan jag ombesörja magens välmående?

  Du kan få förstoppning av de smärtstillande läkemedlen. Aktiv motion, en fiberrik kost och att dricka tillräckligt med vatten främjar magens funktion. Vid behov kan du köpa läkemedel som mjukar upp maginnehållet på apoteket.

 • Jag har mått illa efter operationen – vad beror det på?

  Illamåendet kan bero på de smärtstillande läkemedlen. Illamåendet kan också bero på att magen inte har fungerat. Du mår bättre om du ser till att magen fungerar, minskar på de smärtstillande läkemedlen när smärtan tillåter det och vid behov kan du ta läkemedel mot illamående.

 • Får jag smörja in operationsområdet?

  Ett par dagar efter att sårklamrarna har tagits bort kan du smörja in huden och ärret i operationsområdet med baskrämer.

 • Får jag åka bil?

  Efter operationen kan du sitta och åka personbil. Du får själv körä bil när du kan kontrollera benet i alla situationer i trafiken. Det är viktigt att börjä och träna med korta resor.

   

 • Hur ska jag röra mig?

  Som konvalescent ska du promenera, träna den opererade leden och småningom återgå till den normala vardagen. Utöver promenader kan du genast börja cykla på motionscykel med lätt motstånd. Med tiden kan du också börja cykla. När såret har läkt kan du börja med vattengymnastik och -löpning samt simning.

  Motion som passar dig är också dans, skidåkning, gruppgymnastik, gymnastik och gymträning. Du kan diskutera hur du ska fortsätta med fysiskt tunga hobbyer vid efterkontrollen. Stötaktig belastning som löpning och hopp kan förkorta ledprotesens livslängd. En bra muskelkondition främjar ledprotesens funktion.

 • Hur kan jag undvika en ledprotesinfektion?

  Det är viktigt att du också i fortsättningen ombesörjer en god allmän hälsa, förebygger inflammationer och får en noggrann vård. Inflammationer kan spridas till ledprotesen via blodcirkulationen. Vi rekommenderar att du söker vård för utdragna hudproblem samt tand- och munhälsan efter din ledprotesoperation.

  Om man planerar att utföra tandingrepp, polikliniska endoskopier eller andra ingrepp, ska du berätta om din ledprotes för den behandlande läkaren.