Rehabilitering hemma

Rehabiliteringen efter ledprotesoperationen börjar på vårdavdelningen redan på operationsdagen beroende på hur du mår. Funktionsförmågan återställs på några veckor efter operationen, och du kan gradvis sluta använda hjälpmedlen enligt anvisningarna från sjukhuset. I regel behövs hjälpmedel i 2–6 veckor.

Smärta är normalt efter operation, eftersom man vid operationen tar bort de skadade ledytorna från benet samt hanterar muskler och andra mjukvävnader. Detta orsakar svullnad, hetta, en känsla av tryck och blåmärken på det opererade benet. Smärtan efter operationen avviker från den du haft före operationen och den kommer att lätta med tiden. En aktiv rehabilitering och motion kräver att du regelbundet tar smärtstillande läkemedel. Smärtan får inte utgöra ett hinder för att röra sig och träna. Smärtan och behovet av smärtstillande läkemedel är mycket individuella.

Efterkontrollen på Coxa sker 2–3 månader efter operationen. Du får per brev en kallelse till polikliniken.

Hur använder jag smärtstillande läkemedel?

Under de första veckorna efter hemfärden ska du ta de smärtstillande läkemedlen med samma dos som när du var på sjukhuset. Du har utöver de regelbundna smärtstillande läkemedlen ordinerats smärtstillande läkemedel som du kan ta efter behov. Du kan använda dessa om det känns att du behöver. Hemma är vardagen aktivare än på sjukhuset, vilket kan öka smärtan och svullnaden när du rör dig. Det är mycket viktigt att du inte låter smärtan bromsa upp din rehabilitering.

Innan du åker hem får du av sjukskötaren anvisningar för hur du ska ta läkemedlen hemma samt de erforderliga recepten. Använd de smärtstillande läkemedlen enligt de anvisningar du fått tills du kan gå och öva på rörelserna utan att känna smärta. Avsluta den smärtstillande medicineringen småningom genom att prova på en mindre dos. Behovet av smärtstillande läkemedel är mycket individuell och därför kan man inte fastställa under hur lång tid de ska tas.

Svullnad och blåmärken

Det är normalt med svullnad i sårområdet och hela det opererade benet. Omfattningen och varaktigheten av svullnaden varierar individuellt och den kan vara i flera månader. I början kan du undvika svullnad genom att undvika långvarigt sittande och stående utan avbrott. Svullnaden minskar också om du håller benet upphöjt och kyler ner det flera gånger om dagen.

Det uppstår ofta blåmärken kring operationssåret och på ett större område, men de försvinner av sig själva. Blåmärkena kan vara smärtsamma och det tar ofta lång tid innan de försvinner.

Rörelse och vila

Efter ledprotesoperationen får du gå normalt. Till en början använder du kryckor eller rollator som hjälpmedel. Du får belasta det opererade benet med hela din vikt. Du kan avstå från kryckorna, en åt gången, när du kan gå kontrollerat och utan att halta. För att undvika överbelastning är det bäst att till en början gå korta sträckor flera gånger om dagen, först inomhus. Förläng gångsträckan när smärtan tillåter det.

Om det är halt ska du använda halkdubbar på skorna och kryckorna. Senare kan konditionsstavar hjälpa dig uppnå en bra promenadrytm och -balans.

Som motvikt till belastningen är det viktigt att vila flera gånger om dagen. Överbelastning kan göra återhämtningen långsammare och försvåra användningen av leden, vilket ökar smärtan och svullnaden. Du kan också vila i sidoläge och ha en kudde mellan knäna för att få en bättre ställning. Undvik långvarigt sittande. Håll foten högt för att undvika svullnad. Kylbehandling av operationsområdet kan hjälpa vid vård av smärta och svullnad.

Utnyttja de avgiftsfria träningsprogrammen i OmaCoxa för rehabiliteringen hemma

Uppföljning av såret

En normal läkning av sårområdet är förknippad med rodnad och hetta, som kan öka efter att du tränat. En temperaturskillnad jämfört med det oopererade benet är normalt ännu flera månader efter ingreppet.

  • Använd sårförbandet i fem dygn. Om såret fortfarande blöder efter detta ska du skydda det med ett förband tills det hålls torrt.
  • Byt alltid sårförband med rena, tvättade händer.
  • Du kan tvätta dig som normalt. Torka av operationsområdet med en ren handduk genom att trycka lätt.

Borttagning av sårklamrar

När du har kommit hem ska du boka tid till hälsocentralen i din hemkommun eller hos en privat serviceleverantör för borttagning av klamrarna. Du kan bada bastu när hålen efter klamrarna har slutit sig, tidigast dagen efter att de tagits bort.

Magskyddsmedicinering

Läkemedel för skydd av magen används enligt ordination för att motverka effekterna av den stress operationen orsakar i kroppen samt av de smärtlindrande läkemedlen. Magskyddsmedicineringen förhindrar irritation av och skador på slemhinnan i magsäcken.

Förebygga venös blodpropp

Venösa blodproppar förebyggs effektivaste genom att motionera aktivt. Efter operationen ordineras du också läkemedel som ska förebygga blodproppar. Du få anvisningar för användningen på avdelningen.

Vi ringer dig

Vår sjukskötare ringer dig en vecka efter operationen. Du kan fråga sjukskötaren om det har frågor kring operationen.

Problem?

Kontakta alltid vårdavdelningen på Coxa, tfn 03 3117 8040, om du får problem i operationsområdet eller om:

  • sårområdet uppvisar tilltagande smärta, svullnad, rodnad eller hetta
  • det kommer varigt sekret från såret
  • blödningen från såret tilltar
  • temperaturen är över 38 °C i över ett dygn
  • Påbörja inte en antibiotikamedicinering för problemet med sårläkningen förrän Coxas läkare har bedömt nödvändigheten av den.