Patientens rättigheter

Vi vill vara värda ditt förtroende. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet utifrån den patientrespons vi får. Du kan själv påverka genom att ge oss respons på den vård och service du fått. Ge i första hand respons direkt till personalen.

Coxas patientombudsman är Marja-Liisa Nieminen (PSHP) och hon ger information om patientens rättigheter samt ger vid behov råd och handledning i hur du ska framställa en anmärkning, klagan eller ansökan om ersättning. Patientombudsmannens telefonnummer är: 03 311 65119 och övriga kontaktuppgifter hittar du här.

Patientregister
Patientregistret innehåller uppgifter om undersökningar och vård av patienterna.

Patientdokument
Vi säkerställer att vi får tillstånd att ta emot dina patientuppgifter när du kommer till Coxa, eftersom vi inte kan se eventuella samtycken eller förbud som du gjort på Mina Kanta-sidor.

Anmärkning, klagan och skada
Vid problemsituationer som rör vård eller bemötande har du möjlighet att framställa en anmärkning, klagan eller skadeanmälan.

Kanta
Kanta är en tjänst riktad till medborgarna där du kan granska dina elektroniska recept- eller hälsouppgifter via internet.