Patientanvisningar

Vi har tagit fram patientanvisningar för varje skede av vården. Målet är att guiderna ska hjälpa både den som kommer på operation och de anhöriga att förbereda sig inför operationen och återhämta sig efteråt.

Patientanvisningarna samlas i en Coxa-mapp som ges vid det första poliklinikbesöket, och vi önskar att du tar mappen med dig till alla besök på Coxa.

Anvisningar och guider för rehabiliteringen

Patientguide – Ledprotesoperation
Patientanvisning – Rehabilitering efter omoperation av höftledsprotes
Patientanvisning – Axelprotesoperation
Tandvårdsanvisning
VHV-resguide

Ladda ner applikationen Min Coxa vårdväg
Ladda ner Apple-applikationen här
Ladda ner Android-applikationen här