Operationsdagen på video

Coxa – På ledprotesoperation är en kort videohelhet som går igenom hur operationsdagen och tiden på sjukhuset framskrider ur patientens synvinkel.