Operationsdagen

På operation på Coxa

På operationsdagens morgon hämtar en sjukskötare från mottagningsavdelningen patienten från väntsalen och går med patienten till Coxas mottagningsavdelning. Patienter som har lång väg till sjukhuset kan komma till avdelningen redan föregående kväll eller använda Patienthotellet.

På mottagningsavdelningen får du byta om till operationskläder och vänta tillsammans med andra patienter som ska opereras samma dag. Operationsskötaren kommer och hämtar patienten och de går tillsammans till operationsavdelningen. I operationssalen placeras patienten i rätt ställning på operationsbordet för bedövning och operation.

Operationen utförs vanligen i ryggmärgsbedövning. Du kan dessutom få sövande läkemedel. En ledprotesoperation tar cirka 2–3 timmar och en reoperation 2–6 timmar.

Efter operationen röntgas den opererade leden utanför operationssalen innan du flyttas till observationsrummet. På detta säkerställer vi att komplikationer inte uppstår.

Från operationen till observationsrummet

Efter operationen flyttas patienten till Coxas observationsrum som finns på samma plan som vårdavdelningen. Operationsavdelningens anestesiskötare ansvarar för vården i observationsrummet. I observationsrummet ligger fokus vanligen på att behandla smärtan efter operationen. Målet är att ge lämplig smärtlindring efter operationen och att patientens allmäntillstånd är bra. På så sätt säkerställer vi att rehabiliteringen kan inledas redan på operationsdagen.

Beroende på hur patienterna känner sig flyttas de från observationsrummet till vårdavdelningen för rehabilitering, vissa redan på operationsdagen. Det finns en uppsättning kriterier med vilka vi fastställer patientens tillstånd med tanke på överflyttning.

Anestesiläkaren går en rond på morgonen för att kontrollera hur de patienter som övernattat i observationsrummet mår.

Från observationsrummet till vårdavdelningen

Patienterna flyttas från övervakningsrummet till Coxas vårdavdelning för återhämtning.

Att stiga upp och börja röra på sig snart efter operationen underlättar återhämtningen och minskar riskerna för komplikationer efter operationen. Sjukskötarna på vårdavdelningen assisterar de patienter som flyttats till avdelningen med att sitta samt beroende på patientens tillstånd även med att gå och stå redan på operationsdagen. Självfallet ska domningen i benen ha släppt, smärtorna ska vara under kontroll och patienten må bra överlag.

Sjukskötarna på vårdavdelningen följer med tillståndet hos de patienter som de ansvarar för, utför vårdåtgärder och hjälper till med de dagliga sysslorna. Läkaren går rond på vårdavdelningen varje dag. Fysioterapeuterna ger patienterna anvisningar för rörelser och rörlighet och råd om hur de ska klara sig hemma och rehabilitera sig.

Med hjälp av den kunniga personalen på vårdavdelningen kan du återhämta dig snabbt. Därför kan största delen av patienterna åka direkt hem från Coxa. Utskrivningen diskuteras tillsammans med läkaren och sjukskötaren vid besöket på polikliniken. Efter en första operation vårdas patienterna på avdelningen i 1–3 dagar. Om man konstaterar att patienten behöver eftervård även efter denna tid, flyttas patienten till sin egen hälsovårdscentral redan på andra dagen efter operationen. Vårdstället för eftervården bestäms enligt ett avtal med hemkommunen.

Se operationsdagens förlopp som video

Coxa – På ledprotesoperation är en kort videohelhet som går igenom hur operationsdagen och tiden på sjukhuset framskrider ur patientens synvinkel.
Se videorna här