Feedback från patienter

Coxa vill utveckla sin verksamhet kontinuerligt och därför ät det ytterst viktigt att vi får feedback. Genom att svara på denna korta enkät hjälper du Coxa att ge kunderna ännu bättre service.

1. Hur forhåller du dig till följande påståenden om servicen på Coxa?

Jag upplever att jag fick individuell vård.


Vårdmiljön var trivsam.


Blanketterna och instruktionerna var tydliga.


Jag kände förtroende för personalen.


Jag bemöttes på ett vänlight sätt.1 = tar helt avstånd, 2 = tar delvis avstånd, 3 = varken instämmer eller tar avstånd, 4 = instämmer delvis, 5 = instämmer helt

2. Ange på en skala från 1 till 10, hur sannolikt du skulle rekommendera Coxa för din bästa vän om denne var i behov av ledplastikoperation?

Mycket osannolikt


Mycket sannolikt

3. Vad tycker du att vi på Coxa kan bli bättre på i fråga om betjäning av våra kunder?

4. Om du önskar kan du skicka hälsningar eller tack till personalen på Coxa.