Efter operationen på vårdavdelningen

Ett lyckat operationsresultat förutsätter alltid också en effektiv rehabilitering. Detta betyder att du måste vara aktiv och själv ta initiativ. På Coxa får du mångsidigt stöd och anvisningar för rehabiliteringen så att din återhämtning hemma ska ske så smidigt som möjligt.

Efter operationen är det din tur att vara aktiv

På vårdavdelningen tar du själv småningom ansvar för din rehabilitering. Målet är att du så fort som möjligt ska kunna äta sittande och gå i rummet. Allt du gör i rummet är en del av rehabiliteringen: att du klär på dig, stiger upp ur sängen, tränar rörelser, går och tvättar dig. En fysioterapeut säkerställer att du övar korrekt och lär dig gå med hjälpmedlen. En sjukskötare hjälper dig med medicineringen och att följa upp hur såret läker.

Före hemfärden

  • kan jag sköta mitt operationssår
  • kan jag använda de läkemedel jag ordinerats
  • klarar jag mig självständigt hemma med hjälp av mina anhöriga/annan hjälp som jag ordnat på förhand
  • tar jag ansvar för min rehabilitering
  • vet jag vem jag ska kontakta vid behov

Besök på vårdavdelningen och hemfärd

  • Dina anhöriga är välkomna att komma och stöda din rehabilitering på avdelningen!
  • På vårdavdelningen är besökstiderna fria fram till kl. 20, tfn (03) 3117 8040.
  • Beroende på hur du mår kan du åka hem antingen så att dina anhöriga hämtar dig med personbil eller med bårtaxi i halvsittade ställning.  Hemfärd kan också ske kvällstid.