Rörlighetsträning och streching

För att stretcha dina muskler (t.ex. efter träning) ska du göra en stretching per huvudmuskelgrupp tills du känner ett motstånd. Håll spänningen i 5–15 sekunder.

är du vill öka ledernas rörlighet för du leden till dess yttersta läge vid stretchingen. Håll spänningen i 20–30 sekunder. Upprepa 3–5 gånger per huvudmuskelgrupp. Stretcha dagligen.

Övningarna är indelade enligt svårighetsnivå. Inled alltid träningen med de lättaste övningarna och håll antalet upprepningar måttligt så att din kropp småningom vänjer sig med belastningen och du lär dig en bra teknik. När rörelsen har blivit bekant kan du småningom pröva på ett mer avancerat alternativ. Lätt smärtlindrande medicinering kan möjliggöra motion eller göra den behagligare.


SVÅRIGHETSNIVÅ 1

Vadstretching 1

Vadstretching 2

Stretching av lårets framsida

Stretching av lårets baksida i sittande ställning

Knästräckning ryggläge

Höftböjarstretching 1

Höftböjarstretching 2

Höftböjarstretching 3

Höftböjning 1

Höftböjning 2

Höftböjning 3

Utåtrotation av höften