Övningar för muskelstyrkan

I övningarna för muskelstyrkan beaktas alla huvudmuskelgrupper i benen.

Övningarna är indelade enligt svårighetsnivå. Inled alltid träningen med de lättaste övningarna och håll antalet upprepningar måttligt så att din kropp småningom vänjer sig med belastningen och du lär dig en bra teknik. När rörelsen har blivit bekant kan du småningom pröva på ett mer avancerat alternativ. Lätt smärtlindrande medicinering kan möjliggöra motion eller göra den behagligare.


SVÅRIGHETSNIVÅ 1

Knästräckning i sittande ställning

Slutsträckning av knä i liggande ställning

Miniknäböj

Tåhävningar

Lyft av motstående arm och ben i magläge

Utåtrotation av höften


SVÅRIGHETSNIVÅ 2

Knästräckning med motstånd i sittande ställning

Resa sig upp från stol

Höftlyft

Utåtrotation av höfterna med gummiband


SVÅRIGHETSNIVÅ 3

Knäböj med vikt

Knäböj med gummiband

Höftlyft med stampning

Höftlyft med ett ben

Sidoplanka

Utåtrotation av höften 2