Balansövningar

Många åldersrelaterade förändringar, såsom långsammare funktion i centrala nervsystemet, försvagade sinnen och förslitning i rörelseapparaten, kan göra att det blir svårare att hållas upprätt och öka risken för fallolyckor. För att kunna upprätthålla och förbättra de motoriska färdigheterna måste man öva och även fortgående upprätthålla sina balansfärdigheter. Regelbunden träning förbättrar balansen. Balansträning kan utföras i samband med dagliga aktiviteter till exempel vid dusch eller morgontoalett, hushållssysslor, städning eller tvättning.

En försämrad balans är ofta förknippad med rädsla för att falla, vilket gör att man eventuellt begränsar sina rörelser ytterligare. Genom att träna kan man minska risken och rädslan för att falla, eftersom man då lär känna sin balansförmåga och dess begränsningar.

Övningarna är indelade enligt svårighetsnivå. Inled alltid träningen med de lättaste övningarna och håll antalet upprepningar måttligt så att din kropp småningom vänjer sig med belastningen och du lär dig en bra teknik. När rörelsen har blivit bekant kan du småningom pröva på ett mer avancerat alternativ. Lätt smärtlindrande medicinering kan möjliggöra motion eller göra den behagligare.


SVÅRIGHETSNIVÅ 1

Tandemstående


SVÅRIGHETSNIVÅ 2

Balansera på en fot 1


SVÅRIGHETSNIVÅ 3

Balansera på en fot 2

Balansera på en fot 3