OmaCoxa

OmaCoxa har övningar för både höft- och knäprotesopererade patienter samt för patienter som förbereder sig för operation. Övningarna stärker rörligheten och muskelstyrkan i benen.

På Coxa ger en fysioterapeut handledning i övningarna för den första fasen av rehabiliteringen.


Motion före operationen

I OmaCoxa hittar du lämpliga motionsövningar när du förbereder dig för en ledprotesoperation. Operationen är ett stort ingrepp som belastar kroppen. Du bör vara i så god kondition som möjligt när du kommer in för att opereras. Med en god allmänkondition och goda muskelkrafter återhämtar du dig snabbare efteråt.


Motion efter operationen

Syftet med träningsprogrammen i OmaCoxa är att stödja din rehabilitering efter ledprotesoperationen. För att få ett bra rehabiliteringsresultat är det viktigt att du aktivt tränar din rörlighet och muskelstyrka på egen hand.

Träningsprogram för höften

Syftet med detta träningsprogram är att stödja din rehabilitering efter höftprotesoperationen. När rehabiliteringen framskrider hjälper träningsprogrammet dig att fortsätta till mer krävande övningar. Programmet består av träningsprogram på tre nivåer. Börja på träningsnivå 1.

Höften: Träningsnivå 1 Höften: Träningsnivå 2 Höften: Träningsnivå 3

Träningsprogram för knäet

Syftet med detta träningsprogram är att stödja din rehabilitering efter en knäprotesoperation. När rehabiliteringen framskrider hjälper träningsprogrammet dig att fortsätta till mer krävande övningar. Programmet består av träningsprogram på tre nivåer. Börja på träningsnivå 1.

Knäet: Träningsnivå 1 Knäet: Träningsnivå 2 Knäet: Träningsnivå 3