Ledprotessjukhuset Coxa sänker sina priser och bygger ut – samhället får besparingar på två miljoner om året

30.01.2017 — Aktuellt

Ledprotessjukhuset Coxa sänker i år sina priser för kundkommunerna. För samhällets del betyder prissänkningarna en besparing på cirka två miljoner euro om året. Den främsta nyttan av prissänkningarna får kommunerna för primäroperationer av höfter och knän, och priset på dessa sänks med cirka 5 %. För att svara mot den ständigt ökande efterfrågan utökas verksamheten.

Antalet operationer som utförs på Coxa har ständigt ökat: när rekordantalet operationer 2015 var 3 091, var motsvarande siffra redan över 3 700 år 2016. I och med att antalet operationer ökat har Coxa redan under flera års tid lyckats effektivisera verksamheten, vilket har gjort det möjligt att sänka priserna.

– Vi lyckades utöka vår verksamhet och förbättra vårt resultat avsevärt 2016. Som ett offentligt ägt bolag är vårt mål att erbjuda bästa möjliga kvalitet i vården till ett så kostnadseffektivt pris som möjligt, berättar Ledprotessjukhuset Coxas VD Tarmo Martikainen.

Kvaliteten bibehålls trots den ökande efterfrågan

Det förbättrade resultatet påverkas särskilt av den ökande mängden patienter som fritt får välja vårdenhet. Tack vare valfriheten kan patienten tillsammans med den remitterande läkaren välja sin vårdplats inom specialsjukvården. Coxa tog i fjol emot patienter från alla sjukvårdsdistrikt i Finland. Patienter som fått välja vårdenhet ökade med nästan 60 % jämfört med året innan.

– Trots tillväxten har vi ständigt lyckats förbättra kvaliteten i vården. Enligt vår kundrespons skulle 98 % av våra kunder kunna rekommendera oss för sin bästa vän. Även om den ökade efterfrågan har satt press på vår operationsverksamhet är vi fortfarande konkurrenskraftiga med avseende på vårdtiderna. Det viktigaste är ändå att fastställa operationstidsplanen individuellt enligt respektive kunds livssituation och behov av vård, påpekar Martikainen.

Förberedelser för sote-reformen i form av expansion

Coxa kommer under de närmaste åren att öka sin kapacitet med 25 % för att kunna svara mot den ökande efterfrågan också i framtiden. Man planerar bland annat en utökning av verksamheten genom att ta tillbaka lokaler för egen verksamhet från ledprotessjukhusets hyresgäster.

– Vi vill vara den bästa möjliga partnern för de nuvarande kommunerna, de kommande landskapen samt privata aktörer på olika håll i Finland. Vi tror att krävande ledprotesoperationer i fortsättningen kommer att koncentreras till allt färre sjukhus, och därför har vi för avsikt att ge service till våra kunder på alla sätt, konstaterar Martikainen.
Ytterligare information:
Tarmo Martikainen
Verkställande direktör, Ledprotessjukhuset Coxa Oy
050 558 4579

Ledprotessjukhuset Coxa Oy är Finlands enda sjukhus som specialiserat sig på endast ledprotesoperationer. År 2015 opererades 3 091 patienter på Coxa och Coxa sysselsätter totalt 192 toppspecialister i branschen. Ledprotessjukhuset Coxas viktigaste syfte är att erbjuda patienterna den bästa möjliga vården så att de så fort som möjligt kan återfå sin förmåga att fungera i vardagen. Patientsäkerheten på Coxa är internationellt sett av toppklass. Coxa är Finlands ledande sjukhus inom reoperation av ledproteser, för vilka det krävs erfarna kirurger med specialkompetens. Coxas specialkompetens omfattar också vård av tumör- och infektionspatienter.