Besökstider på vårdavdelningen

Besök på vårdavdelningen

  • Dina anhöriga är välkomna att komma och stöda din rehabilitering på avdelningen!
  • På vårdavdelningen är besökstiderna fria fram till kl. 20, tfn (03) 3117 8040.
  • Beroende på hur du mår kan du åka hem antingen så att dina anhöriga hämtar dig med personbil eller med bårtaxi i halvsittade ställning.