Inom Coxas forskningsverksamhet pågår flera projekt

22.03.2018 — Aktuellt

Under 2017 framskred forskningsprojekten enligt planerna och på flera fronter. I slutet av året startade vi flera nya projekt av vilka en del redan har varit synliga i Coxas vardagspraxis.

Under de senaste månaderna har vi startat två helt nya forskningslinjer. Inom den första forskningslinjen fördjupar vi oss i reoperationer av knäledsproteser: vi utreder effekterna av dessa åtgärder, resultat av sekundär ytbehandling av patella och även resultat av narkosmobilisering. I detta projekt arbetar under handledning av undertecknad och ortoped Mika Niemeläinen tre medicine studerande (Hanna Tevalin, Anniina Tandefelt och Katri Rasa). Inom det andra nya projektet utreder vi uppkomsten av höftprotesluxationer och faktorer som påverkar dem på Coxa. Inom detta projekt arbetar två medicine studerande (Oskari Pakarinen och Jaakko Seppänen). Alla ovan nämnda medicine studerande kommer som amanuenser till Coxa sommaren 2018.

Bland de projekt som startat tidigare fortsätter ännu PNP-undersökningen, till vilken över 200 patienter som kommer för sin första ledprotesoperation redan har rekryterats. Målet på 240 patienter skymtar redan och därefter avslöjar en två år lång uppföljning vilka funktionella resultat den nya knäledsprotesen Persona ger i jämförelse med konventionella, pålitliga ledproteser (PFC och Nexgen).

Även retrieval-undersökningarna gällande höfter och knän har framskridit mycket bra. Dessa undersökningar genomförs i samarbete med University College London (UCL) och London Implant Retrieval Centerin (LIRC). Som ny forskare i knäforskningsgruppen började hösten 2017 medicine studerande Anni Rajamäki, som även kommer att arbeta som amanuens på Coxa i sommar.

Det aktiva nordiska samarbetet fortsätter också. Resultat från de nordiska ländernas gemensamma ledprotesregistret (NARA, Nordic Arthroplasty Register Association) kan i år användas av två av våra forskare, ortoped Mika Niemeläinen och ML Pia Salo, för deras avhandlingsprojekt.

Våren 2018 deltar vi också i två nordiska multicenterstudier. I den första av dem bedömer vi resultaten av Continuum-cup vid primära höftledsoperationer i de nordiska länderna. I den andra studien utreder vi vilka mobiliseringsbegränsningar som används vid finländska sjukhus efter höftledsplastik. För genomförandet av denna undersökning i Finland ansvarar Coxas ortoped Perttu Neuvonen och undertecknad.

Under 2017 startade också två forskningsprojekt i samarbete med Zimmer Biomet. Inom RHK-undersökningen för långtidsuppföljning av proteser i gångjärnsleder hösten 2017 besöktes vår poliklinik av patienter för efterkontroll och dessutom bevarades forskningsenkäten av ett stort antal RHK-patienter på olika håll i Finland vilka vi opererat under tidigare år. Den här undersökningen ingår i ML Jake von Hintzes avhandlingsprojekt. De preliminära resultaten har sammanställts och vi kan redan konstatera att goda långtidsresultat uppnåddes med RHK-ledproteserna vid både primär operation och reoperation hos denna krävande patientgrupp.

Zimmer Biomet är också finansiär för Nexel-undersökningen som nyligen har startat, och dess huvudforskare är ortoped Pirjo Honkanen. Det är frågan om en internationell multicenterstudie i vilken Coxa är den enda finländska deltagaren. I undersökningen utreds resultaten av och säkerheten hos en ny protes för armbågsleden (Nexel).

Antti Eskelinen

Avdelningsöverläkare, Forskningschef
Coxa