Reoperation av ledprotes

Även om resultaten vid ledproteskirurgi ständigt har förbättrats, måste en del av ledproteserna förnyas tidigare än planerat. De främsta orsakerna till reoperation är att delar i ledproteserna lossnar eller slits samt att infektioner uppkommer. För höftledsproteser kan orsaken också vara att ledprotesen går ur led.

En reoperation är avsevärt mer krävande både tekniskt och tidsmässigt än den första operationen. Operationstiden är upp till två–tre gånger längre. Ofta tar också rehabiliteringen längre än efter den första operationen, och beroende på operationen kan patienten ha olika rörelse- och belastningsbegränsningar efter operationen.

Ortopeden väljer ledprotesmodellen individuellt. Valet påverkas av patientens allmäntillstånd, benets kvalitet och anatomiska faktorer samt den förväntade belastningen vid användning. På Ledprotessjukhuset Coxa använder vi ledprotesmodeller som bevisligen är högklassiga.