Vristprotesoperation

En vristprotesoperation beror oftast på en reumatisk sjukdom eller artros, men en del av operationerna görs som eftervård efter ett benbrott. En ledprotesoperation behövs när smärta, svullnad, begränsad rörelse eller felläge stör det dagliga livet och nattsömnen. Målet med operationen är att göra det lättare att röra sig och lindra smärtan. Fritidssysselsättningarna och motionsmöjligheterna blir småningom mångsidigare när vristsmärtan lättar.

Operationen tar normalt cirka två timmar och den görs i ryggbedövning. De skadade ledytorna ersätts med en ledprotes. Vristledsprotesen tillverkas av metall och plast.

Ortopeden väljer ledprotesmodellen individuellt. Valet påverkas av patientens allmäntillstånd, benets kvalitet och anatomiska faktorer samt den förväntade belastningen vid användning. På Ledprotessjukhuset Coxa använder vi ledprotesmodeller som bevisligen är högklassiga.