Ledprotesoperation i axeln

En ledprotesoperation i axeln görs oftast på en led som skadats av ledreumatism, men orsaken kan också vara artros eller en komplikation efter ett svårt benbrott. En ledprotesoperation behövs när smärta och värk stör det dagliga livet och nattsömnen. Målet med operationen är att lindra smärtan och förbättra funktionsförmågan, varvid de dagliga aktiviteterna och vardagssysslorna blir lättare.

En ledprotesoperation i axeln tar normalt 1–2 timmar och den görs under bedövning och vid behov i lätt narkos. I operationen ersätts de skadade ledytorna med en ledprotes som tillverkats av metall och plast.

Ortopeden väljer ledprotesmodellen individuellt. Valet påverkas av patientens allmäntillstånd, benets kvalitet och anatomiska faktorer samt den förväntade belastningen vid användning. På Ledprotessjukhuset Coxa använder vi ledprotesmodeller som bevisligen är högklassiga.

Ledprotesmodeller för axeln

Vilket implantat (vilken typ av ledprotes) som används vid operationen väljs alltid individuellt utifrån patientens behov. Coxa förfogar över ett brett urval av ledimplantat och det finns ett optimalt implantat för varje patient.

Ledprotesoperationen planeras noggrant före operationen. Utifrån röntgenbilder tagna med dimensionsmått, utarbetar ortopeden först en datorassisterad mall för ingreppet och väljer sedan de rätta instrumenten och implantaten.

Coxa följer med utvecklingen inom ledimplantat och genomför internationellt framstående uppföljning av implantatmodeller. Med stöd av forskningsrön använder man vid Coxa endast de bästa implantatmodellerna. Efter operationen följs du upp regelbundet, vilket betyder att vi följer upp situationen med hjälp av röntgenbilder och symtomenkäter med ett visst antal års mellanrum.

Coxa använder för närvarande axelledsimplantat från de tillverkare som räknas upp nedan.

DePuySynthes
Ledproteserna från DePuySynthes har modellbeteckningarna Global Cap/AP, Epoca.

Zimmer
Ledproteserna från Zimmer har modellbeteckningarna TM reverse.