Knäprotesoperation

En knäprotesoperation föranleds oftast av en reumatisk sjukdom eller artros. En operation behövs i regel när smärta, svullnad, begränsad rörelse eller felläge stör det dagliga livet och nattsömnen. Syftet med knäoperationen är att göra det lättare att röra sig samt lindra smärtan.

En knäoperation tar cirka 1–2 timmar och den görs normalt med ryggmärgsbedövning. De skadade ledytorna ersätts med en ledprotes, som består av en lårdel, en vaddel och vid behov en glidyta som fästs vid knäskålen.

Ortopeden väljer ledprotesmodellen individuellt. Valet påverkas av patientens allmäntillstånd, benets kvalitet och anatomiska faktorer samt den förväntade belastningen vid användning. På Ledprotessjukhuset Coxa använder vi ledprotesmodeller som bevisligen är högklassiga.

Knäprotesmodeller

Vilka ledproteser som används vid ledprotesoperationen väljs alltid individuellt utifrån ditt behov. Coxa har ett brett sortiment av ledprotesmodeller, så vi hittar säkert en modell som passar just dig.

Ledprotesoperationen planeras noggrant före operationen. Utifrån röntgenbilder tagna med dimensionsmått, utarbetar ortopeden först en datorassisterad mall för ingreppet och väljer sedan de rätta instrumenten och modellerna.

Coxa följer med utvecklingen inom ledproteser och arbetar med internationellt framstående uppföljning av protesmodeller. Med stöd av forskningsrön använder man vid Coxa endast de bästa ledprotesmodellerna.

Efter operationen följs du upp regelbundet, vilket betyder att vi följer upp situationen med hjälp av röntgenbilder och symtomenkäter med ett visst antal års mellanrum.

Coxa använder för närvarande knäledsproteser från de tillverkare som räknas upp nedan.

Biomet
Ledproteser från Biomet har modellbeteckningen Oxford.

DePuySynthes
Ledproteser från DePuySynthes har modellbeteckningen PFC.

Zimmer
Ledproteser från Zimmer har modellbeteckningen Nexgen.