Höftprotesoperation

Orsaken till en höftprotesoperation är oftast artros eller en reumatisk sjukdom. En reoperation kan behövas om ledprotesen silts eller lossnar. Målet med höftprotesoperationen är att göra det lättare att röra sig, minska smärtan, återställa arbets- och funktionsförmåga samt att förbättra livskvaliteten.

Målet med ledprotesoperationen är att ta ut den skadade höftleden och ersätta den med en ledprotes. Operationen tar cirka 1–2 timmar och den görs normalt i ryggbedövning.

Ortopeden väljer ledprotesmodellen individuellt. Valet påverkas av ditt allmäntillstånd, benets kvalitet, anatomiska faktorer samt den förväntade belastningen vid användning.

På Ledprotessjukhuset Coxa använder vi ledprotesmodeller som bevisligen är högklassiga.

Höftprotesmodeller

Vilka ledproteser som används vid ledprotesoperationen väljs alltid individuellt utifrån ditt behov. Vi har ett brett sortiment av ledprotesmodeller, så vi hittar säkert en modell som passar just dig.

Ledprotesoperationen planeras noggrant före operationen. Utifrån röntgenbilder tagna med dimensionsmått, utarbetar ortopeden först en datorassisterad mall för ingreppet och väljer sedan de rätta instrumenten och modellerna.

Coxa följer med utvecklingen inom ledimplantat och arbetar med internationellt framstående uppföljning av implantatmodeller. Med stöd av forskningsrön använder man vid Coxa endast de bästa ledprotesmodellerna.

Efter operationen följs du upp regelbundet, vilket betyder att vi följer upp situationen med hjälp av röntgenbilder och symtomenkäter med ett visst antal års mellanrum.

Coxa använder för närvarande höftledsimplantat av de tillverkare som räknas upp nedan.

Biomet
Ledproteserna från Biomet har modellbeteckningarna Bi-Metric Echo, Arcos, Exceed, Regenerex, Freedom AllPoly.

DePuySynthes
Ledproteserna från DePuySynthes har modellbeteckningarna Corail, Summit, S-Rom, Marathon XLPE, Pinnacle, DeltaMotion.

Stryker
Ledproteserna från Stryker har modellbeteckningarna Exeter, Contemporary, RimFit, Trident, Restoration ADM.

Zimmer
Ledproteserna från Zimmer har modellbeteckningarna ZMR, Continuum, TM revisionsskål.