Ledprotesoperationer

Vid en ledprotesoperation avlägsnar man den skadade ledytan och ersätter den med konstmaterial. Ibland åtgärdar man bara en del av ledytan med en så kallad partialprotes.

På Coxa görs de flesta ledprotesoperationerna i knä- och höftleder, men vi opererar även axlar, armbågar, handleder och vrister. Dessutom utför vi fortgående krävande reoperationer, som kräver hög kompetens.

Det finns många olika ledprotesmodeller som inopereras och forskningen och utvecklingen kring dem pågår hela tiden. På Coxa används endast modeller som har visat sig vara av hög kvalitet.

Efter operationen kallas patienterna till regelbundet återkommande kontroller, där funktionen och hållbarheten i leden följs upp genom kliniska undersökningar och röntgenbilder.