Kvalitetsresultat

En ledprotesoperation är ett krävande ingrepp som återställer patientens funktionsförmåga när den lyckas. Operationsmetoderna har utvecklats under årens lopp. Även om ledproteserna är mekaniska delar som slits, håller de i minst 15 år enligt den information vi har i dag.

Vetenskapliga undersökningar har visat att ledprotesoperationer i genomsnitt lyckas bättre ju fler operationer sjukhuset och den enskilda ortopeden utför. Här intill visas resultaten från det så kallade Perfect-projektet som gjordes på finländska sjukhus. Samma slutsats kan dras av resultaten. När sjukhusets årliga volymer växer, minskar antalet reoperationer. På Coxa utför vi över 4 500 operationer om året.

På Ledprotessjukhuset Coxa har vi omfattande vetenskaplig forskning och utvecklar vårdprocesserna kontinuerligt så att vårdresultaten är goda även på internationell nivå. Varje sjukhus har emellertid sina utvecklingspunkter och man kan alltid förbättra sina resultat. Coxa vill ligga i spetsen för detta arbete och därför har vi beslutat att vara ett av de första sjukhusen i Finland som publicerar sjukhusets kvalitetsresultat. Det är mycket viktigt att patienten diskuterar med den behandlande läkaren om just de riskfaktorer som gäller för patientens operationer.

Coxa har ISO 9001 kvalitetscertifiering 

Vård snabbt och i rätt tid

På Ledprotessjukhuset Coxa får du vård avsevärt snabbare än vad vårdgarantin förutsätter. I genomsnitt får patienterna komma på ett poliklinikbesök inom 1–2 månader. Operationen sker i genomsnitt inom 2–3 månader. I brådskande fall kan man vid behov också få en operationstid snabbare.

På Ledprotessjukhuset Coxa har alla ortopeder en gedigen erfarenhet av ledprotesoperationer. Normalt opererar ortopederna på Coxa 200–300 patienter per år. Flera av ortopederna på Coxa har vårderfarenhet av över 3 000 patienter och de flesta har opererat fler än 1 000 patienter. De yngre ortopederna opererar tillsammans med en mer erfaren ortoped. På Coxa satsar vi starkt på att utbilda de yngre ortopederna.

Reoperationer

Reoperationer kan bero på ett flertal olika orsaker. De vanligaste orsakerna är att leden går ur led, infektioner, olika fel i det tekniska utförandet samt olyckor. Tabellen här invid visar Coxas reoperationsprocent under de två första åren efter den första ledprotesoperation.

Sjukhusbakterier är normala sjukdomsalstrande bakterier som orsakar en infektion i sjukhusomgivningen, det vill säga en sjukhusinfektion. Alla sjukhus utför ett förebyggande arbete tillsammans med patienterna och deras anhöriga för att förhindra att dessa bakterier sprids. En viktig faktor i detta arbete är god hygienpraxis.