Välkommen till Coxa

Coxa är Nordens största sjukhus som endast har specialiserat sig på ledprotesoperationer. Sjukhuset har 180 experter inom området. På Coxa är patientsäkerheten internationellt sett i toppklass.

Hur blir du patient på Coxa?

För närvarande kan du bli patient på ledprotessjukhuset Coxa på många olika sätt.

Coxa Shop

Kom ihåg patienten som ska genomgå en operation även om du själv inte kan närvara på platsen.

Hjälp oss att bli bättre

Har du varit på Coxa? - Ge oss respons!

Nöjda patienter från Coxa

"Jag är enormt glad för det bemötande och den vård jag fått på Coxa."

"Min vänstrahöftled gick smärtfritt mycket bra allt igenom. Kommer att rekommendera Coxa. Tack till alla."

Vetenskaplig forskning på internationell toppnivå

Coxas forskning på hög nivå gör det möjligt att skaffa och förmedla information tillsammans med det världsomfattande forskarsamhället.


Skicka e-post