Coxas samarbetsprojekt i Armenien var framgångsrikt – modellen kan kopieras också till andra länder

12.04.2017 — Aktuellt

Samarbetsprojektet mellan Coxa och armeniska Nairi Medical Center, ledproteskliniken Nairi Coxa, firar i vår sitt första verksamhetsår. Vid evenemanget som ordnades den 6 april 2017 på Tays kampusområde för att fira kliniken diskuterades vad man lärt sig av projektet och vilka möjligheter det finns till internationellt samarbete inom branschen i framtiden.

Coxa och Nairi Medical Center tecknade för två år sedan ett femårigt samarbetsavtal, som syftade till att inleda moderna ledprotesoperationer i Armeniens huvudstad Jerevan. Samarbetet har omfattat bland annat utbildning av personalen, uppbyggande av ett samarbetsnätverk samt implementering av Coxas egna vårdmodell Coxa Joint Process, som följer lean-metoden.

Verksamheten på Nairi Coxa har startat framgångsrikt och operationsverksamheten kom igång i maj 2016. För tillfället är Coxas roll främst att stötta och övervaka.

– Många armenier har tidigare rest till Centraleuropa för sina ledprotesoperationer. Nu kan kliniken Nairi Coxa erbjuda dem en modern ledprotesoperation med ett modernt implantat i deras eget hemland, berättar Hannu Koivula, som arbetar som anestesiskötare på Coxa och koordinator för projektet Nairi Coxa.

Birkalands sjukvårdsdistrikt och Tammerfors öppna för ett fortsatt samarbete

I Armenien skulle man enligt Mikael Manukyan, VD för Nairi Medical Center behöva internationellt samarbete för utveckling av också andra områden inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Särskilt inom onkologi finns det brister i Armenien.

Enligt chefsöverläkare Kari-Matti Hiltunen på Birkalands sjukvårdsdistrikt skulle det vara helt möjligt att utvidga samarbetet att omfatta till exempel cancervård. Också Tammerfors stad är intresserad av motsvarande samarbetsprojekt i fortsättningen.

– I Tammerfors har vi en massa kunskap och vi är glada över att den väcker internationellt intresse. Vi har varit och är ännu också en industristad, men vi vill allt mer bli också en kunskapsstad, säger Tammerfors biträdande borgmästare Mikko Aaltonen.

Nyckeln till framgång är tillförlitlighet

Den modell som genomförts i Armenien kan kopieras också till andra länder med beaktande av respektive samarbetspartnernas särskilda egenskaper och utmaningar. Coxa har pågående förhandlingar inom båden den privata och offentliga sektorn, bland annat i Ryssland. Nairi Coxa-projektet är ett av de få fall där samarbetet sker endast mellan två företag, vilket har försnabbat förhandlingarna.

– Genomförandet av ett sådant här projekt kräver mycket arbete och engagemang. Båda parterna måste se nyttan av samarbetet, konstaterar Coxas VD Tarmo Martikainen.

Han har en tydlig åsikt om vad det är som möjliggjort framgången.

– Det viktigaste är att förtjäna tilliten.


Ytterligare information:
Tarmo Martikainen
Verkställande direktör, Ledprotessjukhuset Coxa Oy
+358 050 558 4579
tarmo.martikainen@coxa.fi