Coxa köpte TEKOSET-systemet för registrering av ortopediska ledprotesoperationer

08.05.2017 — Aktuellt

Ledprotessjukhuset Coxa har förvärvat TEKOSET-systemet för registrering av ortopediska ledprotesoperationer. Målet med affären är att ytterligare förstärka och utveckla uppföljningen av ledproteser som opererats på Coxa samt tillhörande forskningsarbete, arbetsplanering och handledning. Avsikten är att utveckla systemet till en uppföljningslösning som kan erbjudas även andra aktörer inom ledproteskirurgi.

TEKOSET stöder en omfattande, centraliserad och regelbunden uppföljning av ledproteser under hela livet och är det enda registreringssystem som är helt konstruerat för uppföljning av ledproteser, och som automatiskt skapar röntgenremisser för den regelbundna uppföljningen. Dessutom fungerar TEKOSET integreradt med THL:s endoprotesregister och lämnar in ett implanteringsmeddelande enligt förordningen.

Svarsprocenten på de regelbundna uppföljningsenkäter som vi gör via systemet är cirka 90 %, vilket är ett mycket imponerande resultat i branschen. Vi kommer att bygga upp produkten så att den blir mer användarvänlig för både patienten och den organisation som utför uppföljningen. Vårt mål är att kunna utveckla ledprotesregistersystemet TEKOSET så att det också lämpar sig för andra aktörer i branschen. Detta gör det möjligt att erbjuda en centraliserad regelbunden uppföljning till exempel som en molntjänst, vilket vi tror att sote-reformen kommer att bana väg för, berättar Ledprotessjukhuset Coxas VD Tarmo Martikainen.

 

Ytterligare information:
Tarmo Martikainen
Verkställande direktör, Ledprotessjukhuset Coxa Oy
+358 50 558 4579
förnamn.efternaman@coxa.fi