Coxas historia

Verksamheten på Ledprotessjukhuset Coxa Oy inleddes 2002. På mer än tio år har Coxa vuxit till en mycket betydande aktör inom branschen. Många fina milstolpar uppnåtts på vägen.

2015

Upp till en femtedel av våra patienter kom på operation via rätten att fritt välja vårdenhet och antalet operationer på Coxa steg till över tretusen. Personalmängden överskred tvåhundra.

 2014

I början av året trädde en ändring av hälso- och sjukvårdslagen i kraft som gjorde det möjligt för patienter att välja vårdenhet inom specialsjukvården på vilket offentligt sjukhus i Finland som helst. Vi öppnade en poliklinisk mottagning som etablerade sin verksamhet i Gräsviken i Helsingfors. Av internationellt refereegranskade publikationsserier publicerades 2014 rekordantalet 27 egna eller gemensamma undersökningar på Coxa.

2013

År 2013 blev projektet Hem från Coxa till en rutin, och över 60 % av patienterna åkte hem direkt från Coxa. Under året ändrade vi vår patientnöjdhetsmätning till ett så kallat rekommendationsindex. Resultatet var något vi kunde vara stolta över: 95 % av våra kunder skulle rekommendera oss.

2012

Coxas forskningsverksamhet var starkt representerad på AAOS:s årsmöte i San Francisco. Vår egen och gemensam forskningsverksamhet presenterades i ett föredrag och på fyra vetenskapliga posters. Coxas gemensamma forskning med London Imperial College var framme på så kallade Specialty Day.

2011

Vi började bygga upp Coxas kvalitetsstyrningssystem redan 2003. År 2011 förnyades certifikatet för andra gången. Den kontinuerliga utvecklingen sker enligt Lean-modellen.

2010

Coxas verksamhetsmiljö förändrades: den nya hälso- och sjukvårdslag som stiftades 2010 ökade bland annat möjligheterna för patienter som behöver krävande specialsjukvård att mer fritt välja sin vårdenhet.

2009

Coxa påbörjade projektet Kontinuerlig utveckling av vårdprocesserna tillsammans med sina samarbetspartner. Projektet Hem från Coxa utökades till nästan alla kundgrupper.

2008

Den nya utbyggnaden av Coxa togs i bruk. Lokalerna växte med över 3 000 m2. Samma år togs det nya datasystemet också i bruk stegvis.

.

2007

Vi började planera en ny vårdmodell tillsammans med våra samarbetspartner. Coxas framgång bygger delvis på en respekt för och kontinuerlig utbildning av personalen. Coxa genomförde en omfattande strategisk utbildning som riktades till hela personalen.

2006

Det årliga antalet operationer överskred 2 500 och personalen 130. Lokalerna började bli små. Byggandet av en expansionsdel började våren 2006. I planeringen beaktades Coxas behov också under kommande årtionden.

2005

Antalet operationer på Coxa överskred tvåtusen. Samma år beviljades Coxa ISO 9001-kvalitetscertifikat.

2004

Coxa fick en mängd uppmärksamhet i offentligheten och Suomen Kuvalehti skrev: ”Coxa Oy för in affärslivets läror, kostnadseffektivitet och kvalitet i sitt sjukhus – Företaget är en märkesverkstad för ledproteser.”

2003

Under det första hela verksamhetsåret utfördes redan nästan 1 500 operationer. Utvecklingen av vårdprocesserna har som mål att möjliggöra en säker hemfärd redan inom 2–3 dygn efter operationen.

2002

Den nya, ståtliga byggnaden står färdig. Byggnaden har en vårdavdelning med 26 vårdplatser, ett uppvakningsrum med tio platser och fem rymliga operationssalar. Sjukhuset rekryterade 61 nya anställda. Fullskalig operationsverksamhet inleddes i september samma år.

2001

Byggandet av ledprotessjukhuset påbörjades. Arbetet framskred snabbt och vi fick fira taklagsöl samma år.

2000

Ursprunglingen planerade vi ett kompetenscenter för ledproteser i Tammerfors redan på 90-talet. Startskottet för projektet fick vi först år 2000 och vi börjande genast samma år planera lokaler.