Coxa – information

Ledprotessjukhuset Coxa – Experter nära dig

Coxa är Finlands enda sjukhus, som endast är specialiserat på ledplastik och sjukhuset sysselsätter över 250 toppspecialister. Vi gör över 5 000 ledprotesoperationer varje år. Patientsäkerheten på Coxa är internationellt sett av toppklass.

Ledprotessjukhuset Coxas viktigaste mål är att erbjuda patienterna den bästa möjliga vården så att de så fort som möjligt kan återfå sin förmåga att fungera i vardagen. Tack vare individuell, högklassig vård som grundar sig på forskningsdata kan vi ge patienterna möjlighet att på nytt få glädjas över att röra sig.

Ryktet som en toppenhet har också medfört mer ansvar, eftersom man i Finland i allt högre grad koncentrerar de mest krävande ledprotesoperationerna till Coxa. Coxa är Finlands ledande sjukhus inom reoperation av ledproteser, för vilka det krävs erfarna kirurger med specialkompetens. Coxas specialkompetens omfattar också vård av tumör- och infektionspatienter