Potilaspalaute

Coxa haluaa kehittää toimintaansa jatkuvasti ja siksi palautteen saaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Vastaamalla tähän lyhyeen kyselyyn autat Coxaa palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin.

1. Mitä mieltä olette seuraavista Coxan palveluun liittyvistä väittämistä?

Koin, että minua hoidettiin Coxassa yksilöllisesti.


Coxan hoitoympäristö oli viihtyisä.


Coxan lomakkeet ja ohjeet olivat selkeitä.


Coxan henkilökunta herätti luottamusta.


Minua kohdeltiin Coxassa ystävällisesti.1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = en samaa enkä eri mieltä, 4 = jokseenkin samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä.

2. Asteikoilla 0—10, kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxaa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsisi tekonivelleikkaushoitoa?

Erittäin epätoden-
näköisesti


Erittäin todennäköisesti

3. Mitä asioita Coxa voisi mielestänne vielä kehittää, jotta palvelisimme asiakkaitamme entistä paremmin?

4. Tähän voitte halutessanne laittaa terveisiä tai kiitoksen sanoja Coxan henkilökunnalle.