Potilaan oikeudet

Haluamme olla luottamuksesi arvoisia. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti saamamme potilaspalautteen perusteella. Voit itse vaikuttaa antamalla meille palautetta suoraan saamastasi hoidosta ja palvelusta. Ensisijaisesti palaute kannattaa antaa suoraan henkilökunnalle.

Coxan potilasasiamiehenä toimii Marja-Liisa Nieminen (PSHP), joka antaa tietoja potilaan oikeuksista sekä neuvoo ja opastaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun tai korvaushakemuksen tekemisessä. Potilasasiamiehen puhelinnumero on: 03 311 65119 ja muut yhteystiedot löytyvät täältä.

Potilasrekisterit
Potilasrekisteri sisältää potilaiden tutkimukseen ja hoitoon liittyviä tietoja. Lue lisää täältä.

Potilasasiakirjat
Varmistamme luvan potilastietojesi luovutukseen Coxaan tullessasi, sillä emme näe Omakantaan mahdollisesti antamiasi suostumuksia ja tekemiäsi kieltoja. Lue lisää täältä.

Omakanta
Omakanta on kansalaisille suunnattu palvelu, jossa voi katsoa omia sähköisiä resepti- ja terveystietoja internetistä. Lue lisää täältä.

Muistutus, kantelu ja vahinko
Hoitoa tai kohtelua koskevissa ongelmatilanteissa sinulla on mahdollisuus tehdä asiasta muistutus, kantelu tai vahinkoilmoitus. Lue lisää täältä.