Tietosuoja ja potilaan oikeudet

Huolehdimme Coxassa tietosuojasta eli henkilötietojesi huolellisesta ja asianmukaisesta käsittelystä asiointisi kaikissa vaiheissa. Tietojen käsittelyä, säilytystä, arkistointia ja hävittämistä ohjataan lainsäädännöllä, arkistonmuodostussuunnitelmilla sekä henkilöstölle tarjottavin tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksin ja –koulutuksin. Henkilötietojesi sähköistä käsittelyä valvotaan, ja vain hoitoosi osallistuva saa katsoa tai muuten käsitellä tietojasi.

Uudistunut tietosuojalainsäädäntö takaa Sinulle potilaana erilaisia oikeuksia. Sinulla on oikeus tietää, millä perusteella ja mitä henkilötietojasi käsittelemme sekä oikeus tarkastaa tietosi. Jos tietosi ovat virheellisiä, voit pyytää niiden oikaisua ja että rajoitamme tietojesi käsittelyä, kunnes ne on asianmukaisesti tarkistettu, korjattu tai täydennetty. Tietyissä erityistilanteissa rekisteröidyllä eli henkilöllä, jonka tietoja käsitellään, on myös oikeus pyytää poistamaan tietonsa.

Oikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta. Coxassa, kuten kaikissa sairaaloissa, potilastietojen käsittely perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen. Terveydenhuollon lainsäädäntö asettaa esimerkiksi potilastietojen säilyttämiselle ja arkistoinnille omat velvoitteensa, joten emme saa poistaa tietojasi, vaikka niin pyytäisit.

Löydät lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä alla olevilta sivuilta. Potilasrekisterit-sivulta tulostettavassa tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin potilasrekisteristä. Potilasasiakirjat-sivulta löydät lisätietoa oikeuksien toteuttamisesta ja voit tulostaa tieto- tai korjauspyyntölomakkeet. Lainsäädäntöön pääset tutustumaan valitsemalla linkin EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen. Voit aina kääntyä myös henkilöstömme puoleen mieltäsi askarruttavissa kysymyksissä.

Haluamme olla luottamuksesi arvoisia. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti saamamme potilaspalautteen perusteella. Voit itse vaikuttaa antamalla meille palautetta suoraan saamastasi hoidosta ja palvelusta. Ensisijaisesti palaute kannattaa antaa suoraan henkilökunnalle.

Coxan potilasasiamiehenä toimii Harri Suhonen (PSHP), joka antaa tietoja potilaan oikeuksista sekä neuvoo ja opastaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun tai korvaushakemuksen tekemisessä. Potilasasiamiehen puhelinnumero on: 03 311 65119 ja muut yhteystiedot löytyvät täältä.

Potilasrekisterit ja -asiakirjat
Potilasrekisteri sisältää potilaiden tutkimukseen ja hoitoon liittyviä tietoja. Lue lisää täältä.

Omakanta
Omakanta on kansalaisille suunnattu palvelu, jossa voi katsoa omia sähköisiä resepti- ja terveystietoja internetistä. Lue lisää täältä.

Muistutus, kantelu ja vahinko
Hoitoa tai kohtelua koskevissa ongelmatilanteissa sinulla on mahdollisuus tehdä asiasta muistutus, kantelu tai vahinkoilmoitus. Lue lisää täältä.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus
GDPR 2016/679. Lue lisää täältä