Leikkauspäivä

Leikkauksessa Coxassa

Vastaanotto-osaston hoitaja noutaa potilaan odotusaulasta Coxan vastaanotto-osastolle leikkauspäivän aamuna. Pitkämatkalaisilla on mahdollisuus saapua vuodeosastolle jo edellisenä iltana tai sovitusti käyttää Potilashotellia.

Vastaanotto-osastolla potilas vaihtaa leikkausvaatteet päälle ja odottaa muiden samana päivänä leikattavien potilaiden seurassa leikkaukseen pääsyä. Leikkaussalihoitaja hakee potilaan leikkausosastolle, jonne siirrytään kävellen. Leikkausosastolla potilas asetetaan oikeaan asentoon leikkaustasolle puudutusta ja leikkausta varten.

Leikkaus tehdään yleisimmin selkäpuudutuksessa. Puudutuksen lisäksi on mahdollista saada nukuttavaa lääkitystä. Tekonivelleikkaus kestää noin 1 – 2 tuntia ja uusintaleikkaus 2 – 6 tuntia.

Leikkauksen jälkeen leikattu nivel kuvataan röntgenlaitteella leikkaussalin ulkopuolella ennen valvomoon siirtoa. Näin varmistetaan, ettei komplikaatioita pääse syntymään.

Leikkauksesta valvomoon

Valvomossa anestesiasairaanhoitaja seuraa toipumistasi ja puudutuksen poistumista heti leikkauksen jälkeen ja aloittaa kipulääkityksen anestesialääkärin suunnitelman mukaisesti.

Osaston sairaanhoitaja hakee sinut valvomosta, kun vointisi sen sallii.

Valvomosta vuodeosastolle

Aloitat kävelyharjoittelun fysioterapeutin tai sairaanhoitajan ohjauksella mahdollisimman pian leikkauksen jälkeen. Osastolla otat vähitellen itse vastuun omasta kuntoutumisestasi.

Lääkäri kiertää vuodeosastolla päivittäin. Fysioterapeuteilta potilaat saavat ohjausta kuntoutumisvaiheen liikeharjoituksiin sekä opastusta kotona pärjäämiseen ja kuntoutumiseen.

Katso leikkauspäivän kulku videona

Coxa – Tekonivelleikkauksessa on lyhyt videokokonaisuus, jossa käydään läpi leikkauspäivän ja sairaalassaoloajan eteneminen potilaan kannalta.
Katso videot täältä