Leikkauspäivä

Leikkauksessa Coxassa

Vastaanotto-osaston hoitaja noutaa potilaan odotusaulasta Coxan vastaanotto-osastolle leikkauspäivän aamuna. Pitkämatkalaisilla on mahdollisuus saapua vuodeosastolle jo edellisenä iltana tai sovitusti käyttää Potilashotellia.

Vastaanotto-osastolla potilas vaihtaa leikkausvaatteet päälle ja odottaa muiden samana päivänä leikattavien potilaiden seurassa leikkaukseen pääsyä. Leikkaussalihoitaja hakee potilaan leikkausosastolle, jonne siirrytään kävellen. Leikkausosastolla potilas asetetaan oikeaan asentoon leikkaustasolle puudutusta ja leikkausta varten.

Leikkaus tehdään yleisimmin selkäpuudutuksessa. Puudutuksen lisäksi on mahdollista saada nukuttavaa lääkitystä. Tekonivelleikkaus kestää noin 1 – 2 tuntia ja uusintaleikkaus 2 – 6 tuntia.

Leikkauksen jälkeen leikattu nivel kuvataan röntgenlaitteella leikkaussalin ulkopuolella ennen valvomoon siirtoa. Näin varmistetaan, ettei komplikaatioita pääse syntymään.

Leikkauksesta valvomoon

Leikkauksen jälkeen potilas siirretään vuodeosastokerrokseen Coxan valvomoon toipumaan leikkauksesta. Valvomohoidosta vastaavat leikkausosaston anestesiahoitajat. Coxan valvomossa keskitytään yleensä leikkauksenjälkeiseen kivunhoitoon. Tavoitteena on saada leikkauksenjälkeinen kipu hallintaan ja potilaan yleisvointi hyväksi. Näin varmistetaan, että kuntoutus voi alkaa jo leikkauspäivänä.

Voinnin mukaan potilaat siirtyvät valvontajakson jälkeen vuodeosastolle kuntoutumaan, osa jo leikkauspäivänä. Vuodeosastokuntoisuuden määrittämiseksi on luotu kriteerit, joiden avulla potilaan vointia arvioidaan.

Anestesialääkäri kiertää aamulla tarkastamassa valvomoon yön yli toipumaan jääneiden potilaiden voinnin.

Valvomosta vuodeosastolle

Valvomosta potilaat siirtyvät Coxan vuodeosastolle kuntoutumaan.

Varhainen pystyasentoon nouseminen ja liikeelle lähtö edesauttavat kuntoutumista ja vähentävät leikkaukseen liittyviä komplikaatioita. Vuodeosaston hoitajat avustavat vuodeosastolle siirtyneet potilaat istumaan ja voinnin mukaan seisomaan sekä kävelemään jo leikkauspäivänä. Edellytyksenä on tietenkin, että puutuneisuus on poistunut alaraajoista, kivut ovat hallinnassa ja yleisvointi on muutenkin hyvä.

Vuodeosaston sairaanhoitajat huolehtivat vastuullaan olevien potilaiden voinnin tarkkailusta, hoitotoimien suorittamisesta sekä avustavat päivittäisissä toimissa. Lääkäri kiertää vuodeosastolla päivittäin. Fysioterapeuteilta potilaat saavat ohjausta kuntoutumisvaiheen liikeharjoituksiin sekä opastusta kotona pärjäämiseen ja kuntoutumiseen.

Vuodeosaston ammattitaitoinen henkilökunta mahdollistaa nopean toipumisen, ja siksi valtaosa potilaista siirtyy Coxasta suoraan kotiin. Kotiutuksesta keskustellaan jo poliklinikkakäynnillä lääkärin ja sairaanhoitajan kanssa. Ensileikkauspotilaat kuntoutuvat Coxan vuodeosastolla 1-3 päivää. Mikäli todetaan, että jatkohoitoa tarvitaan myös tämän ajan jälkeen, potilas siirtyy omaan terveyskeskukseen jo toisena leikkauksenjälkeisenä päivänä. Jatkohoitopaikka määräytyy kotikunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Katso leikkauspäivän kulku videona

Coxa – Tekonivelleikkauksessa on lyhyt videokokonaisuus, jossa käydään läpi leikkauspäivän ja sairaalassaoloajan eteneminen potilaan kannalta.
Katso videot täältä