Jälkitarkastus, seuranta ja oirekysely

Coxan jälkitarkastus järjestetään 2-3 kuukautta leikkauksen jälkeen. Saat postitse kutsun Coxan poliklinikalle.

Seuranta leikkauksen jälkeen
Tekonivelpotilaille tehdään leikkauksen jälkeen säännöllinen seurantaohjelma, jossa valvotaan uuden nivelen toimivuutta ja kestävyyttä oirekyselytutkimusten ja röntgenkuvien avulla.

Coxan fysioterapeutti
p. 03 311 780 44
ohjausta ja neuvontaa ma – pe klo 9 – 15
fysioterapia@coxa.fi

Oirekysely
Kirjaudu tästä etäseurannan kyselylomakkeisiin.