Tasapainoharjoitteet

Useat ikääntymiseen liittyvät muutokset, kuten keskushermoston toiminnan hidastuminen, aistitoimintojen heikentyminen ja tuki- ja liikuntaelimistön rappeutuminen, voivat vaikeuttaa pystyssä pysymistä ja altistaa kaatumistapaturmille. Koska motoristen taitojen säilyminen ja parantuminen edellyttävät harjoittamista, täytyy tasapainotaitojakin jatkuvasti ylläpitää. Tasapainon hallinta paranee säännöllisellä harjoittelulla. Tasapainoharjoittelu voidaan liittää myös osaksi päivittäisiä toimintoja, kuten peseytyminen, talousaskareet, siivoaminen tai pyykinpesu.

Tasapainon heikentymiseen liittyy usein kaatumisen pelko, jonka seurauksena saatetaan entisestään rajoittaa liikkumista. Harjoittelulla voidaan vähentää kaatumisen riskiä ja pelkoa, kun henkilö oppii tunnistamaan oman tasapainon hallintakyvyn ja sen rajoitteet.

Harjoitteet on jaoteltu vaikeustason mukaan. Aloita harjoittelu aina kevyimmistä harjoitteista maltillisin toistomäärin, jotta kehosi tottuu rasitukseen vähitellen, ja opit hyvän suoritustekniikan. Liikkeen tultua tutuksi, voit vähitellen kokeilla haastavampaa vaihtoehtoa. Kevyt kipulääkitys saattaa mahdollistaa liikkumisen, tai tehdä siitä miellyttävämpää.


VAIKEUSTASO 1

Tandem-seisonta


VAIKEUSTASO 2

Yhden jalan tasapaino 1


VAIKEUSTASO 3

Yhden jalan tasapaino 2

Yhden jalan tasapaino 3