Muistutus, kantelu ja vahinko

Haluamme olla luottamuksesi arvoisia. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti saamamme potilaspalautteen perusteella. Voit itse vaikuttaa antamalla meille palautetta suoraan saamastasi hoidosta ja palvelusta. Ensisijaisesti palaute kannattaa antaa suoraan henkilökunnalle.

Hoitoa tai kohtelua koskevissa ongelmatilanteissa sinulla on mahdollisuus tehdä asiasta muistutus, kantelu tai vahinkoilmoitus.

Coxan potilasasiamiehenä toimii Harri Suhonen (PSHP), joka antaa tietoja potilaan oikeuksista sekä neuvoo ja opastaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun tai korvaushakemuksen tekemisessä. Potilasasiamiehen puhelinnumero on: 03 311 65119 ja muut yhteystiedot löytyvät täältä.

Potilasmuistutus

Jos olet tyytymätön hoitoosi tai saamasi kohteluun, voit tehdä muistutuksen asiasta Coxaan. Muistutukseen annetaan kirjallinen vastine viimeistään 30 päivän kuluessa.

Muistutuslomakkeen voit tulostaa tästä tai saat sen Coxan henkilökunnalta tai potilasasiamieheltä.

Lisätietoa ja apua muistutuksen tekemiseen saat potilasasiamieheltä.

Kantelu

Mikäli olet tyytymätön Coxan tekemään ratkaisuun muistutuksesta, voit kannella asiasta terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille, kuten oman alueesi aluehallintovirastoon (AVI) tai sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira). Kantelusta annetaan sinulle kirjallinen päätös.

Lisätietoa ja apua kantelun tekemiseen saat potilasasiamieheltä.

Potilasvahinkoilmoitus

Mikäli epäilet, että hoidon yhteydessä on tapahtunut potilasvahinko, voit tehdä hakemuksen Potilasvakuutuskeskukseen mahdollisen korvauksen saamiseksi. Korvausta on haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta tai hänen olisi pitänyt tietää sen sattumisesta.

Lisätietoa ja apua potilasvahinkoilmoituksen tekemiseen saat potilasasiamieheltä.

Lääkevahinkoilmoitus

Voit hakea korvauksia lääkevahinkovakuutuksesta, jos lääke on aiheuttanut sinulle yllättävän haittavaikutuksen. Korvauskäsittely aloitetaan täyttämällä vahinkoilmoituslomake ja lähettämällä se postitse Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle.

Lisätietoa ja apua lääkevahinkoilmoituksen tekemiseen saat potilasasiamieheltä.