Metalli-liukupintaisten tekonivellonkkien seuranta

24.06.2015 — Ajankohtaista

Coxan MoM-seuranta pohjautuu Suomen Artroplastiayhdistyksen kokometallisten (MoM) -tekonivelten seurantasuositukseen (1) ja Iso-Britannian lääkintäviranomaisten antamiin suosituksiin (2). Suositusten mukaan kaikkia potilaita, joilla on MoM-tekonivel, tulee seurata säännöllisesti.

Lonkan tekonivelkomponenttien kehitystyössä tavoitteena on tekonivelen mahdollisimman hyvä pysyvyys ja liukuparin mahdollisimman vähäinen kuluminen. Vielä 1990-luvulla metalli-muovi liukuparin ongelmana oli muovin liian nopea kuluminen ja kulumahiukkasten aiheuttama luun syöpyminen tekonivelen ympäriltä, erityisesti aktiivisilla ja nuorilla ihmisillä. Tämän vuoksi 1990 – luvulla keskityttiin ns. kovien (MoM- ja keraamiset liukuparit) kehittämiseen. MoM-liukuparin kulumisominaisuudet olivat laboratorio – olosuhteissa erinomaisia. Kuluminen oli 40-100x vähäisempää, kuin perinteisellä metalli-muovi liukuparilla. MoM-liukupari mahdollisti myös pinnoitetekonivelen käytön, jolloin potilaan oma reisiluun pää voitiin säästää. MoM-liukupari mahdollisti myös isompien nuppikokojen käyttöön, jolloin stabiliteetti parani ja tekonivelen sijoiltaanmenoriski väheni. Vielä kun MoM-tekonivelten varhaistulokset olivat erittäin lupaavia, ryhdyttiin menetelmää käyttämään laajamittaisesti ympäri maailmaa. Yhteensä noin 1,5 miljoonan potilaan on arvioitu maailmassa saaneen MoM-tekonivelen lonkan tekonivelleikkauksessa. (1-5).

Vähitellen kuitenkin huomattiin MoM-tekoniveliin liittyvän uudentyyppisiä ongelmia. Tekonivelmallista riippuen noin 10-20% pinnoitetekonivelistä ja 10-50 % varrellisista MoM-tekonivelistä on 7-10 vuoden seurannassa jouduttu uusintaleikkaamaan (3-5). Suurin osa näistä uusintaleikkauksista on jouduttu tekemään MoM-tekonivelistä kulumisen seurauksena irtoavien metallihiukkasten aiheuttamien kudosreaktioiden (nk. metallireaktio) vuoksi. Metallireaktiossa lonkkaa ympäröiviin kudoksiin kehittyy eräänlainen tulehdusreaktio, jonka seurauksena syntyy ylimääräistä nesteilevää tai kiinteää pehmytkudosta. Reaktioon voi liittyä kipua tai täyteläisyyden tunnetta lonkan, pakaran tai nivusen seudussa. Osalla potilaista metallireaktio on kuitenkin täysin oireeton.

Seurannan sisältö

MoM-seurannassa on neljä keskeistä osa-aluetta: 1) Oireet ja kliininen tutkimus, 2) Veren metalli-ionimittaukset, 3) Tavallinen röntgen-kuva sekä 4) Tarvittaessa tehtävä magneetti- tai ultraäänikuvaus.

Lonkan kliinisellä tutkimisella saadaan paljon tietoa lonkan toiminnasta. Potilaan oma kokemus lonkan toiminnasta ja mahdollisista kivuista on myös tärkeä hoitoa ohjaava tekijä. Koska osalla potilaista metallireaktio on täysin oireeton, on kaikkien MoM-tekonivelen saaneiden potilaiden kohdalla tärkeää toteuttaa systemaattinen seuranta. Seurannan avulla voidaan havaita ja hoitaa ajoissa myös ne potilaat, joille on kehittynyt oireeton metallireaktio.

MoM- tekonivelen kuluessa sen pinnasta irtoaa koboltti- ja kromi hiukkasia, jotka siirtyvät lonkan ympäryskudoksista vereen. Verestä mitattavien metallihiukkasten määrä kuvaa epäsuorasti tekonivelen kuluman määrää. Koholla olevat metalliarvot voivat kertoa tekonivelen liiallisesta kulumisesta ja mahdollisista ongelmista lonkkaa ympäröivissä kudoksissa.
Tavallisilla röntgen-kuvilla varmistetaan, että tekonivelen osat eivät ole irtoamassa luusta ja ettei tekonivelen ympärillä oleva luu ole lähtenyt syöpymään.

Jos muiden tutkimusten perusteella herää epäily metallireaktiosta, on syytä tehdä jatkotutkimuksena magneetti- tai ultraäänikuvaus. Sekä magneetti että ultraääni ovat tarkkoja pehmytosien kuvantamisessa ja niillä poikkeavuudet lonkan ympäryskudoksissa voidaan havaita varsin luotettavasti.


Lisätietoja seurannasta:

Metalli-metalli -tekonivelpotilaiden puhelinpalvelu:
03 3117 8176 tiistaisin ja torstaisin klo 14.30 – 16. Muina aikoina voi vastaajaan jättää yhteydenottopyynnön.
Viitteet:
1. https://www.suomenartroplastiayhdistys.fi/index.php?page=1074&lang=1

2. MHRA. Medicines and healthcare products regulatory agency. medical device alert: All metal-on-metal (MoM) hip replacements (MDA/2012/036). https://www.mhra.gov.uk/home/groups/dts-bs/documents/medicaldevicealert/con155767.pdf.

3. AOA. Australian orthopaedic association national joint replacement registry, annual report, 2014. https://aoanjrr.dmac.adelaide.edu.au/annual-reports-2014.

4. NJR. National joint registry for England and Wales. National Joint Registry for England and Wales, 11th annual report 2014. https://www.njrcentre.org.uk/njrcentre/Portals/0/Documents/England/Reports/11th_annual_report/NJR%2011th%20Annual%20Report%202014.pdf.

5. Coxan tutkimusryhmän tuloksia. https://www.coxa.fi/index/tha/tutkimustoiminta/tutkimushaku.html.stx