Toimimme normaalissa laajuudessa

Coxassa tehdään tekonivelleikkauksia jälleen normaalissa laajuudessa. Noudatamme Suomen hallituksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistuksia ja määräyksiä koronavirusta (COVID-19) koskien. Seuraamme tilannetta jatkuvasti. Päivitämme tietoa asiantuntijoiden tilannearvioiden mukaan.

Mikäli olet tulossa leikkaukseen / käynnille Coxaan, mutta epäilet terveydentilaasi, ota yhteys etukäteen puhelimitse 03-3117 8023.

Leikkaus- ja poliklinikkatoiminta poikkeusolojen aikana

Tekonivelleikkaus tehdään, mikäli potilaan hoidontarpeen kokonaisarvio sekä kiireellisyyteen- että potilasturvallisuuteen liittyvät asiat tukevat leikkaamista. Coxan ortopedi ja anestesialääkäri tekevät arvion aina potilaskohtaisesti ja yksilöllisesti. Päätös tekonivelleikkauksesta tehdään huomioiden potilaan kokonaisvaltainen terveydellinen tilanne sekä kuntoutumisen edellytykset.

Osa poliklinikkakäynneistä voidaan hoitaa myös puhelimitse, jolloin Coxan ortopedi tekee leikkaustarvearvion potilaan haastattelun, potilastietojen ja röntgenkuvien perusteella.

Mikäli leikkauksesi tai poliklinikkakäyntisi pitää siirtää, olemme sinuun yhteydessä. 

Jälkitarkastuskäynnit muutettu puhelinkontrolleiksi

Tekonivelleikkausten jälkitarkastuskäynnit muutetaan puhelinkontrolleiksi toistaiseksi. Röntgenkuvissa käynti on vapaaehtoista.
Coxan fysioterapeuttin soittaman puhelun aikana selvitetään, kuinka olet kuntoutunut. Mikäli olet käynyt röntgenkuvissa, ortopedi tarkistaa kuvat ja arviosta kerrotaan sinulle puhelun aikana. Vain tarvittaessa varataan aika vastaanottokäynnille. Muutos ei vaadi potilailta toimenpiteitä. Fysioterapeuttimme on jokaiseen jälkitarkastusajakohdan saaneeseen potilaaseen puhelimitse yhteydessä.

Potilaiden saattaminen ja hakeminen

Potilaiden saattaminen ja hakeminen on sallittu oireettoman henkilön toimesta. Älä tule sairaalan tiloihin, jos sinulla on hengitystieinfektion oireita. Hallituksen antamien rajoitusten ja suositusten mukaisesti potilaan saattamiseen ja hakemiseen liittyvä mahdollinen odotusaika tulee viettää sairaalan ulkopuolella.

Vierailukäytännöt ja -rajoitukset

Päivitetyt vierailukäytäntömme ja -rajoitukset löydät tästä linkistä 

Coxan metalli-metalli -lonkkatekonivelten seurannassa olevat potilaat

Kaikki metalli-metalli -tekonivelen omaavien potilaiden seurantakäynnit Coxan poliklinikalle perutaan toistaiseksi. Tilanteen taas niin salliessa, kaikki potilaat tullaan kutsumaan peruuntuneelle käynnille, ja seurantaan liittyvät tutkimukset toteutetaan normaalin seurantaohjelmamme mukaisesti. Toistaiseksi seurantakäynteihin liittyviä röntgenkuvauksia tai metalliverikokeita ei toteuteta.

Jos tunnet seurattavassa metalli—metalli -lonkkatekonivelessäsi lisääntyvää kipua tai muuta aiemmasta poikkeavaa oireilua, niin voit ottaa yhteyttä puhelimitse Coxan seurantafysioterapeuttiin (03-31178176).

Coxan tieteellisiin tutkimuksiin osallistuvat potilaat

Tutkimuspotilaiden vastaanottokäynnit Coxan poliklinikalle perutaan toistaiseksi. Tilanteen taas niin salliessa, kaikki potilaat tullaan kutsumaan peruuntuneelle käynnille. Toistaiseksi tutkimuskäynteihin liittyviä röntgenkuvauksia ei toteuteta. Kaikille tutkimuksiin osallistuville potilaille lähetetään edelleen tutkimuksiin kuuluvat kyselykaavakkeet. Toivomme, että nämä kaavakkeet täytettäisiin ja palautettaisiin Coxaan vastauskuoressa.

Jos tunnet tutkittavassa tekonivelessäsi lisääntyvää kipua tai muuta oireilua, ota yhteys puhelimitse Coxan tutkimusfysioterapeuttiin (03-31178176). Jos kyselykaavakkeissa on epäselvyyttä tai Sinulla on muuta kysyttävää tutkimukseen liittyen, voit myös ottaa puhelimitse yhteyttä Coxan tutkimushoitajaan (03-31178030).

Ulkomaanmatkailu ennen toimenpide-, tutkimus- tai hoitokäyntiä Coxassa

Koronatilanteen vuoksi suosittelemme välttämään ulkomaanmatkailua. Tietyistä maista palaaville THL suosittaa 14 vuorokauden mittaista omaehtoista karanteenia. Huomioithan, että omaehtoisen karanteenin aikana et voi tulla toimenpiteeseen tutkimuksiin tai hoitoon. Jos suositus omaehtoisesta karanteenista koskee sinua (tai epäilet sen koskevan), ota yhteyttä kutsukirjeessä mainittuun tahoon tai Coxan asiakaspalveluun 03 3117 8023.  

Linkki THL:n sivulle ”Matkustaminen ja koronavirusepidemia”: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia

Mikäli sinulla on hengitystieoireita

Jos sinulla on hengitystieinfektioon viittaavia oireita (kuten kuume, yskä, kurkkukipu) ota yhteyttä Coxaan ja sovi menettelystä. Pääsääntöisesti käyntiä siirretään. Käynti voidaan joissain tapauksissa muuttaa etävastaanotoksi.

Jos sinulla on hengitystieinfektioon viittaavia oireita, jotka eivät vaadi välitöntä arviota, voit ottaa ensin yhteyttä koronaneuvontapuhelimeen (03 311 65333). Voit myös tehdä oirearvion osoitteessa omaolo.fi.

Mikäli epäilet itselläsi koronavirusinfektiota

Lisätietoja ja toimintaohjeita saat TAYS-neuvontapuhelimesta 03 311 65333.

Toimin­taoh­jeet
Tays: neuvontapuhelin koronaviruksesta
THL: Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19
Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta