Jälkitarkastukset laajenevat työterveyteen

18.11.2019 — Ajankohtaista

Pirkanmaalaisten työssä käyvien Coxassa tekonivelleikattujen potilaiden jälkitarkastuskäytäntö muuttuu 2.12.2019 alkaen.

Coxa on käynnistänyt yhteistyön Pirkanmaalla toimivien työterveyshuollon yksiköiden kanssa. Tekonivelleikkauksen yhteydessä Coxasta kirjoitetaan työssä käyville pirkanmaalaisille suositus kuukauden sairauspoissaolosta ja sairausloman jatkotarve arvioidaan yksilöllisesti omassa työterveyshuollossa. Myös mahdollinen kipulääkereseptien uusinta ja fysioterapiakontrolli tapahtuu työterveyshuollossa.

Sairauspoissaolon jatkotarvetta arvioidessaan työterveyslääkäri arvioi ensisijaisesti leikkauksesta toipumista, mutta ottaa huomioon myös työn luonteen ja työpaikan mahdollisuudet työtehtävien muokkaamiseen. Uuden toimintatavan tavoitteena on saavuttaa entistä sujuvampi ja oikein ajoitettu työhön paluu.