Leikkauspäätös ja hoitosuunnitelma

Ennen varsinaista leikkausta määritellään leikkaustarve, ohjeistetaan ja tuetaan valmistautumista sekä lopulta varmistetaan, että leikkauksesi voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaisesti.

Ensikäynnillä leikkaustarpeen arviointi yhdessä lääkärin kanssa

Kutsu Coxan ensikäynnille saapuu kirjeitse. Ensikäynnillä tehdään leikkauspäätös ja yksilöllinen hoitosuunnitelma. Saat samalla ohjeistusta leikkaukseen valmistautumisesta.

Ensikäynnillä tapaat myös sairaanhoitajan, joka antaa ohjeistuksen leikkaukseen valmistautumisesta. Poliklinikkakäynnille suosittelemme ottamaan mukaan läheisen, joka voi avustaa leikkauksen jälkeisessä toipumisvaiheessa.

Polven tekonivel

Nämä asiat ortopedi keskustelee kanssasi

Hyvä lopputulos on yhteistyötä

 • Coxan leikkaustiimi on sitoutunut tekemään parhaansa, jotta saat hyvin
  toimivan tekonivelen.
 • Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi sinulta edellytetään kivusta huolimatta varhaista
  liikkeelle lähtöä ja ahkeraa harjoittelua saamiesi ohjeiden mukaan.

Tekonivelen valinta

 • Nivelmalli valitaan tarpeisiini sopivaksi. Valintaan vaikuttaa mm. luustorakenne,
  luun laatu ja liikunnallinen aktiivisuus
 • Coxassa käytetään tarkasti valittuja ja luotettaviksi todettuja tekonivelmalleja.
  Tekoniveliä Coxalle toimittavat ZimmerBiomet ja DePuySynthes.

Tekonivelleikkaukseen liittyy riskejä
Tekonivelleikkaus Coxassa on varsin turvallinen toimenpide, johon liittyvät komplikaatiot
ovat harvinaisia. Kaikkiin leikkaustoimenpiteisiin sisältyy kuitenkin riskejä. Vakavien ja
uusintaleikkaukseen johtavien komplikaatioiden riski on alle 2 %. Näihin kuuluvat haava- ja
tekonivelinfektiot, leikkauksen jälkeiset laskimotukokset, luunmurtumat ja nivelen sijoiltaanmenot.
Hyvällä hoidonsuunnittelulla, leikkaustekniikalla ja ennaltaehkäisevällä lääkityksellä
näitä voidaan merkittävästi ennaltaehkäistä.

 • Kirurgisen toimenpiteen riskit ja perussairauksien paheneminen
 • Tekonivelinfektio. Ilmaantuvuus on vuoden kuluessa toimenpiteestä Coxassa
  leikatuilla 0,5 % (yleisesti hyväksyttävä taso on alle 2 %)
 • Tekonivelen mekaaninen ongelma. Todennäköisyys, että nivelen kanssa ei tule
  mekaanista ongelmaa on ensimmäisten 10 vuoden aikana yli 95 %.